BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk Danuta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich
Spatial Differentiation of the Technical Infrastructure in Rural Areas
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 131-140, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Słowa kluczowe
Infrastruktura techniczna, Zróżnicowanie przestrzenne, Obszary wiejskie, Rozwój lokalny
Technical infrastructure, Spatial differentiation, Rural areas, Local development
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule w oparciu o wybrane wskaźniki przedstawiono poziom rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich. Określono również aspekty społeczno-gospodarcze jej rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the level of the technical infrastructure development in rural areas, showing significant disproportion which depends on their localization. The following elements of the technical infrastructure were taken into account during analysis: water supply systems, sewerage systems, gas system, improved roads, processed sewage. Statistical material from years 2000-2007 was used for calculations. The material came from the Regional Data Bank of the Central Statistical Office. In the light of the presented analysis infrastructure development is undoubtedly shown as the key element of the activation factors in rural areas development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzozowska K., 2002, Infrastruktura publiczna jako kategoria ekonomiczna, Ekonomista, 1, Warszawa, s. 127-140
  2. Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4, Warszawa, s. 67-93.
  3. Grabiński T., Wydmus S., Zeliaś A., 1989, Metody badań geograficzno-osadniczych, PWN, Warszawa.
  4. Kołodziejczyk D., 2009, Fundusze unijne w budżecie samorządu terytorialnego, [w:] J. Sokołowski (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, t. 2, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 111-119.
  5. Ratajczak M., 1990, Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie, Książka i Wiedza, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu