BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamek Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Islamskie formy mikrofinansowania na przykładzie kontraktu Mudaraba
Islamic Forms of Micro-Financing Based on the Example of Mudaraba Contract
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 13-20, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa
Financing enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Aktualnie na świecie okło 1,3 mld ludzi żyje za mniej niż jednego dolara dziennie, kolejny miliard utrzymuje się za około 2 dolary dziennie1. Ludzie ci, stanowiąc grupę osób o różnym stopniu ubóstwa, często, jako sposób poprawy sytuacji życiowej wybierają aktywność gospodarczą prowadzoną w ramach mikro-przedsiębiorstw, które lokują swoją działalność w handlu, usługach czy produkcji. Specyficzna sytuacja majątkowa ubogich przedsiębiorców definiowana choćby przez poziom posiadanych zasobów materialnych czy finansowych, rodzaj potrzeb pokrywanych z uzyskiwanych dochodów, czy środowisko społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze, w których przychodzi im realizować cele gospodarcze, prowadzi do sytuacji, w której ich potrzeby finansowe, często bardzo skromne, nie mogą być pokryte przez tradycyjne instytucje bankowe. Banki, wskazując na podwyższoną ekspozycję na ryzyko transakcji kredytowych nawiązywanych z tą grupą potencjalnych klientów, kształtowaną przez asymetrię informacji, brak materialnych form zabezpieczeń kredytów oraz wysoki poziom kosztów transakcyjnych, omijają lub ograniczają do minimum kontakty gospodarcze z mikroprzedsiębiorstwami ludzi biednych. Lukę tę, obok tzw. źródeł nieformalnych oraz specjalnie ukierunkowanych banków, wspierających swymi produktami biednych2, wypełniają głównie podmioty niebankowe, zajmujące się świadczeniem usług mikro-finansowych (zarówno kredytowych jak i depozytowych). Wśród nich ważne miejsce zajmują islamskie instytucje mikrofinansowe (IIMF), oferujące finansową pomoc dla ubogich przedsiębiorców w środowisku operacyjnym podporządkowanym zasadom i wartościom Islamu i Shariatu. (fragment tekstu)

Over 1/3 of the world Muslim population, estimated at over 1,6 billion people, represent poor individuals, who having no access to traditional, bank financing sources, create a group of potential clients for micro-financing institutions, including these of Islamic orientation. Islamic micro-financing institutions (IMFI) constitute a response to challenges which occur before a financial entity, firstly due to institutional and product oriented development of micro-financing and secondly, owing to theoretical and practical development of Islamic economy concept and Islamic finances, including Islamic financial institutions. Among products offered by IMFI an important position is occupied by mudaraba contract. The objective of the hereby article is to present operational characteristics of this product, in the light of possibilities and principles for its application, in order to cover the financial needs of poor microentrepreneurs, who while choosing financing sources follow indications in line with principles and values of Islam. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brief Report on Microfinance's Present State in the World, Microcredit Summit Campaign, Paris-France 2004, s. 1 i n.
  2. A. Rahman, Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies 1 -2 (2007), s. 39.
  3. U. Chapra, Islam and the Economic Challenge, Leicester: Islamic Foundation 1992, s. 260
  4. J. Adamek, PLS i jego odwzorowanie w produktach bankowości islamskiej na przykładzie kontraktu musharakah, [w:] Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka, G. Borys (red.). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1186, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  5. A. Udowich, Partnership and Profit In Early Islam, Princeton New York, Pricenton University Press 1970, s. 11 za: U. Chapra, Banks without interest: is it conceivable, Ahlan wa Sahlan, August 1993, s. 12.
  6. PlaNet Finance Annual Report 2007, Saint-Ouen Paris - Frances 2008, s. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu