BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lizińska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Specyfika spółek dokonujących emisji SEO na giełdzie ASX
Some Facts About Companies Placing Their SEO Issues on the ASX
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 309-320, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych
Capital market, Stock market
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Australia
Australia
Abstrakt
Wiele badań z ostatnich lat podejmuje tematykę rynkowej wyceny zarówno pierwotnych, jak i wtórnych emisji akcji. Główne zagadnienie w tym obszarze ma dobór odpowiedniej metody szacowania ponadnormalnych stóp zwrotu. Zazwyczaj metody te bazują na czynnikach ryzyka opartych na cechach spółek. W opracowaniu analizowano charakterystykę spółek oferujących kolejne emisje akcji w latach 1998-2011 na Australian Securities Exchange. Badania pokazują, że firmy dokonujące SEO były z reguły mniejsze od pozostałych spółek zarówno pod względem księgowej, jak i rynkowej wartości majątku. W roku emisji cechowały się również wysokim poziomem rentowności sprzedaży, jakkolwiek sytuacja ta zmieniła się wraz z nasileniem się kryzysu finansowego. Spółki dokonujące SEO miały również niższy wskaźnik EPS oraz wskaźnik B/M. Wtórne emisje akcji były zazwyczaj poprzedzone okresem wysokich średnich stóp zwrotu z akcji.(abstrakt oryginalny)

Many empirical studies in recent years tries to evaluate the effect of initial and seasoned equity issues on long-run performance. The key issue here is the proper method of abnormal returns calculation. These methods usually concentrate on characteristic-based risk factors. The paper explores characteristics of firms offering seasoned equity during 1998-2011 on the Australian Securities Exchange. The research shows that SEO firms are usually smaller than other companies in terms of their capitalization and book value. They also usually have higher return on sales in the year of the issue, but it seems to change in the years of the last financial crisis. SEO-firms are also firms with lower EPS and B/M ratio. Equity offerings are preceded by a period of high average returns. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ahern K.R. [2009], Sample Selection and Event Study Estimation, "Journal of Empirical Finance", Vol. 16, 466-482.
  2. Allen D.E., Soucik V. [2008], Long-run underperformance of seasoned equity offerings: Fact or an illusion?, "Mathematics and Computers in Simulation", Vol. 78, 146-154.
  3. Brav A., Geczy C., Gompers P.A. [2000], Is the abnormal return following equity issuances anomalous?, "Journal of Financial Economics", Vol. 56, 209-249.
  4. Brown P., Gallery G., Goei O. [2006], Does market misvaluation help explain share market long-run underperformance following a seasoned equity issue?, "Accounting and Finance", Vol. 45, 191-219.
  5. Fama E.F., French K.R. [1993], Common risk factors in the returns on stocks and bonds, "Journal of Financial Economics", Vol. 33, 3-56.
  6. Loughran T., Ritter J.R. [1995], The new issues puzzle, "Journal of Finance", Vol. 50, 23-51.
  7. Loughran T. Ritter J.R. [1997], The Operating Performance of Firms Conducting Seasoned Equity Offering, "Journal of Finance", Vol. 52, 1823-1850.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu