BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkiewicz Edyta (Politechnika Łódzka), Kompa Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Badanie przyczynowości między cenami spot i futures na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20
Causality Analysis Between Spot and Futures Prices on the Example of Index Futures on WIG20
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 321-331, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Kontrakty futures, Wycena kontraktów terminowych
Capital market, Futures contracts, Valuation of futures contracts
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie występowania przyczynowości w sensie Grangera między cenami terminowymi i gotówkowym na polskim rynku kapitałowym. Do analiz wybrano najbardziej płynne instrumenty pochodne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. kontrakty terminowe na indeks WIG20. W celu pogłębionej analizy zależności badania zostały przeprowadzone zarówno na podstawie notowań intraday, jak i dziennych cen zamknięcia.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to examine the occurrence of Granger causality between futures and cash prices in the Polish capital market. For analysis the most liquid derivatives on the Stock Exchange in Warsaw, namely futures contracts on WIG20 index, were chosen. To further explore the dependencies studies were based on intraday data, as wellas daily closing prices.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alphonse P. [2000], Effi cient Price Discovery in Stock Index Cash and Futures Markets,"Annales d'économie et de statistique", No. 60.
 2. Bohl M.T., Salm C.A, Schuppli M. [2011], Price discovery and investor structure in stock index futures, "Journal of Futures Markets", Vol. 31, Iss. 3, 282-306.
 3. Brooks C., Garrett I., Hinch M.J. [1999], An alternative approach to investigating lead- lag relationships between stock and stock index futures markets, "Applied Financial Economics", No. 9, 605-613.
 4. Bruzda J. [2007], Procesy nieliniowe i zależności długookresowe w ekonomii. Analiza kointegracji nieliniowej, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 5. Bruzda J., Wiśniewska E. [2002], Badanie zależności pomiędzy cenami terminowymi i cenami spot na przykładzie kontraktów futures na WIG20, w: W. Tarczyński (red), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Floros Ch. [2009], Price Discovery in the South African Stock Index Futures Market, "International Research Journal of Finance and Economics", Iss. 34, 148-159.
 7. Gosh A. [1993], Cointegration and Error Correction Models: Intertemporal Causality between Index and Futures Prices, "The Journal of Futures Markets", Vol. 13, No. 2, 193-198.
 8. Johansen S. [1988], Statistical Analysis of Cointegrating Vector, "Journal of Economic Dynamics and Control", 12, 231-254.
 9. Kuhl M. [2007], Cointegration in the Foregin Exchange Market and Market Efficiency since the introduction of the Euro: Evidence based on bivariate Cointegration Analyses, CEGE Discussion Papers, 68.
 10. Kusideł E. [2000], Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, Absolwent, Łódź.
 11. Nieto M.L., Fernandez A., Muñoz M.J. [1998], Market Efficiency in the Spanish Derivatives Markets: An Empirical Analysis, "International Advances in Economic Research", Vol. 4, No. 4, 349-354.
 12. Osińska M. [2008], Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 13. Pradhan K.Ch., Bhat K.S. [2009], An Empirical Analysis of Price Discovery, Causality and Forecasting in the Nifty Futures Markets, "International Research Journal of Finance and Economics", Iss. 26, 83-92.
 14. Stoll H.R., Whaley R.E. [1990], The Dynamics of Stock Index and Stock Index Futures Returns, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 25/4, 441-468.
 15. Sutcliffe Ch.M.S. [2006], Stock Index Futures, Ashgate Publishing Company.
 16. Witkowska D., Matuszewska M., Kompa K. [2008], Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu