BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielski Eugeniusz (University Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Factors Determining the Purchasing Behaviours of Consumers in the Market of Daily Use Goods
Czynniki kształtujące zachowania nabywcze konsumentów na rynku dóbr codziennego użytku
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2013, nr 8 (1), s. 5-12, tab., bibliogr. s. 12
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Zachowania rynkowe, Produkty żywnościowe, Konsument
Consumer behaviour, Market behaviour, Food products, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zachowań nabywczych na rynku dóbr szybkozbywalnych. Przedmiotem analizy były czynniki ekonomiczne oraz demograficzne. Wyniki badań wykazały między innymi, że na zachowania konsumentów wpływa przede wszystkim jakość produktów kojarzona głównie z brakiem wad, trwałością produktu i marką oraz ceną produktu. Badania wykazały również istotny wpływ płci na zachowania zakupowe konsumentów. Kobiety chętniej odwiedzają sklepy, częściej dokonują zakupów spontanicznie, szczegółowo zapoznają się z ofertą, a mężczyźni udają się do sklepu raczej z konieczności w celu dokonania konkretnego zakupu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of studies concerning the purchasing behaviours in the market of fast-selling goods. Economic and demographic factors were the subject of the analysis. The results of studies showed, among others, that the behaviours of consumers are influenced mainly by the quality of products associated mainly with absence of defects, durability and brand as well as the product price. The studies also showed significant influence of the gender on purchasing behaviours of the consumers, as women are more willing to visit shops, they make spontaneous purchases more frequently, and they review the offer in detail while men go shopping rather out of the necessity to make a specific purchase. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barbeka J. 1999. Płeć a zachowania konsumenta. Marketing w Praktyce, 1-2.
 2. Baruk A. 2010. Wybrane czynniki wpływające na postrzeganie artykułów spożywczych. Handel Wewnętrzny, 1.
 3. Bywalec R., Rudnicki L. 2002. Konsumpcja. PWE, Warszawa.
 4. Garbarski L. 2001. Zachowania nabywców. PWE, Warszawa.
 5. Jerzakowska-Synoradzka M. 2010. Shopping damski i męski. Marketing w Praktyce, 9.
 6. Kotler Ph. 1999. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie o kontrola. Felberg SJA. Warszawa.
 7. Kramer J. 1995. Rynek jako przedmiot badań. AE, Katowice.
 8. Mruk H. 2009. Zmiany w sferze konsumpcji i ich uwarunkowania. Handel Wewnętrzny, 4-5.
 9. Rudnicki L. 2006. Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. AE, Kraków.
 10. Szwacka-Salmonowicz J. 2006. Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku żywnościowym w stadium globalizacji. SERiA, VIII(3).
 11. Światowy G. 2006. Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania. PWE, Warszawa.
 12. Zalega T. 2011. Wpływ kryzysu na dochodową elastyczność popytu na żywność gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem. Handel Wewnętrzny, 5.
 13. Zmitrowicz-Tkaczyk K. 2009. Uwarunkowania zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich. UWM, Olsztyn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu