BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godziszewski Bartosz (Poznan University of Technology, Poland), Kruszka Michał (Vistula University in Warsaw), Puziak Marcin (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Income Distribution and Regional Convergence in Poland and the European Union
Rozkład dochodów i regionalna kowergencja w Polsce i Unii Europejskiej
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2013, nr 8 (1), s. 45-60, rys., tab., bibliogr. s. 59-60
Słowa kluczowe
Konwergencja regionalna, Rozkład dochodów, Polityka regionalna UE, Polityka regionalna, Estymacja
Regional convergence, Income distribution, EU regional policy, Regional policy, Estimation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu była empiryczna analiza procesu regionalnej konwergencji w Polsce oraz Unii Europejskiej w latach 1995-2007. Główną hipotezę stanowi stwierdzenie, że konwergencja (rozumiana jako zmniejszanie różnic w dochodach) postrzegana z perspektywy całego systemu ekonomicznego nie może być utożsamiona z zanikiem zróżnicowania poziomu dochodu mieszkańców regionów poszczególnych państw i to mimo zastosowania wielu instrumentów europejskiej polityki spójności. Badanie przeprowadzono w kilku etapach. Początkowo odniesiono się do klasycznej hipotezy bezwarunkowej ß konwergencji w skali UE-27, a następnie uwzględniono wskaźniki dochodu ważonego rozmiarami populacji. Najważniejszą częścią analizy było przeprowadzenie dla wybranych lat estymacji gęstości regionalnego (wewnętrznego) rozkładu dochodu. Uzyskane wyniki uzasadniają wniosek, że mimo rosnącego przeciętnego dochodu (zarówno w UE-27, jak i w Polsce), można zauważyć pogłębiający się dysparytet zamożności regionalnej. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to analyze regional convergence in the period 1995-2007 in Poland and European Union. Main hypothesis is statement that convergence (understood as reducing income disparities) perceived from system wide perspective is not identical with diminishing income disparity among inhabitants of regions in particular countries, even though broad range of EU cohesion policy means were applied. The analysis was carried out in several steps. Initially, the authors referred to the classical convergence hypotheses (unconditional ß convergence) within the EU-27, then the same assumptions were examined taking into account population - weighted indicators. However, the main aim of research undertaken in this study was to investigate the regional (within - country) distribution of income for the selected years. The results allows to state that despite growing mean income in the analyzed systems (EU-27 and Poland ) and strong support by EU funding, one can observe increased disparities between regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramovitz M. 1986. Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind. Journal of Economic History, 46.
 2. Barro R., Sala-i-Martin X. 1992, Convergence. Journal of Political Economy, 100.
 3. Battisti M, Di Vaio G. 2008 A spatially filtered mixture of ß-convergence regressions for EU regions, 1980-2002. Empirical Economics, 34.
 4. Baumol W. 1986. Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show. American Economic Review, 76.
 5. Baumol W., Wolff E. 1988. Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Reply. American Economic Review, 78.
 6. Bhalla S.S. 2002. Imagine There is No Country. Institute for International Economics, Washington.
 7. Bourguignon F., Morrison C. 2002. Inequality among World Citizens: 1820-1992. American Economic Review, 92.
 8. Cavenaille L., Dubois D. 2010. An Empirical Analysis of Income Convergence in the European Union. Centre de Recherche en Economie Publique et de la Population, CREPP WP No 2010/01.
 9. De La Fuente A. 1997. The Empirics of Growth and Convergence: A Selective Review. Journal of Economic Dynamics and Control, 21.
 10. De Long B. 1988. Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Comment. American Economic Review, 78.
 11. Deininger K., Squire L. 1996. A New Data Set Measuring Income Inequality. World Bank Economic Review, 10.
 12. Epanecznikov V.A. 1969. Nonparametric Estimation of a Multidimensional Probability Density. Theory of Probability and its Applications, 14.
 13. European Comission. 2008. EU Cohesion Policy 1988-2008: Investing in Europe's future. Bruksela.
 14. Fischer M., Stirbock C. 2006. Pan-European regional income growth and club-convergence - Insights from a spatial econometric perspective. The Annals of Regional Science, 40.
 15. Głodowska A. 2012. Znaczenie konwergencji w aktualnej i przyszłej polityce strukturalnej Unii Europejskiej. Nierówności społeczne i wzrost gospodarczy, 24.
 16. Islam N. 2003. What Have We Learnt From the Convergence Debate? Journal of Economic Surveys, 17.
 17. Jones C. 1997. On the Evolution of the World Income Distribution. Journal of Economic Perspectives, 11.
 18. Kremer M., Ontaski A., Stock J. 2001. Searching for Prosperity. NBER Working Paper No. 8250, Cambridge, Massachuttes.
 19. Malaga K. 2004. Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 20. Mankiw G., Romer D., Weil D. 1992. A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 107.
 21. Nowak W. 2006. Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego [In:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Ed. M.G. Woźniak. Zeszyt nr 8, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów.
 22. Próchniak M., Rapacki R. 2010. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ekonomista, 4.
 23. Quah D. 1996. Twin Peaks: Growth and Convergence in Models of Distribution Dynamics. Economic Journal, 106.
 24. Quah D. 1997. Empirics for Growth and Distribution: Polarization, Stratification, and Convergence Clubs. Journal of Economic Growth, 2.
 25. Quah D. 2002. One-Third of the World's Growth and Inequality. London School of Economics, mimeo, London.
 26. Sala-i-Martin X. 2002. The World Distribution of Income (estimated from Individual Country Distributions). NBER Working Paper No. 8933, Cambridge, Massachuttes.
 27. Sala-i-Martin X. 2006. The World Distribution of Income: Falling Poverty and... Convergence, Period. The Quarterly Journal of Economics, 121.
 28. Schultz P.T. 1998. Inequality and the Distribution of Personal Income in the World: How it is Changing and Why. Journal of Population Economics, 11.
 29. Silverman B.W. 1992. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton.
 30. Stanisław Gomułka i transformacja polska. Dokumenty i analizy 1968-1989. 2010. Ed. T. Kowalik. Wydawnistwo Scholar, Warszawa.
 31. Wójcik P. 2004. Konwergencja regionów Polski w latach 1990-2001. Gospodarka Narodowa, 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu