BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmyt Monika (University Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Witkowska-Dąbrowska Mirosława (University Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Use of the SWOT Analysis for Evaluation of the Tourist Potential of Olsztyn Sub-Region in Warmińsko-Mazurskie Voivodship
Wykorzystanie analizy SWOT do oceny potencjału turystycznego podregionu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2013, nr 8 (1), s. 61-73, rys., tab., bibliogr. s. 73
Słowa kluczowe
Atrakcyjność turystyczna, Analiza SWOT, Badanie turystyki, Turystyka etniczna
Touristic attractiveness, SWOT analysis, Tourism research, Ethnic tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region warmińsko-mazurski
Warminsko-Mazurskie region
Abstrakt
Celem pracy była ocena potencjału turystycznego w podregionie olsztyńskim województwa warmińsko-mazurskiego, z wykorzystaniem analizy SWOT. Potencjał turystyczny oceniano na podstawie dwóch grup zmiennych dotyczących czynników strukturalnych i funkcjonalnych. Badania wykazały, że najważniejszym atutem potencjału turystycznego podregionu olsztyńskiego była największa w województwie warmińsko-mazurskim lesistość. Duże znaczenie dla rozwoju turystyki na tym terenie miały także inwestycje na rzecz ochrony środowiska oraz rozwój infrastruktury komunalnej. Głównymi zagrożeniami dla rozwoju turystyki w podregionie olsztyńskim były spadek wielkości niemieckiej turystyki sentymentalnej, zapotrzebowanie turystów na jakość w połączeniu z niewystarczającym stanem obiektów turystycznych. (abstrakt oryginalny)

Evaluation of the tourist potential of Olsztyn sub-region in Warmińsko-Mazurskie voivodship using the SWOT analysis was the aim of the work. The tourist potential was evaluated based on two groups of variables concerning the structural and functional resources conditioning tourist development. The studies showed that the woodiness was the major strength of the Olsztyn sub-region tourist potential. It was followed by investments in environment protection and municipal infrastructure. The major threats to tourist development in Olsztyn sub-region were the decrease in volumes of the German sentimental tourism and increasing demands of tourists concerning quality coupled with insufficient status of tourist facilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza strategiczna gminy na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT). 1997. Ed. T. Żabińska. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice, p. 34.
  2. Nowakowska A. 2004. Wybrane tendencje w turystyce światowej w świetle procesów globalizacji [In:] Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki. Eds. J. Krupa, T. Soloński. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów, p. 11-18.
  3. Szczepanowski A. 2010. Zintegrowany model przedsiębiorczości dla turystyki. Scientarum Polonarum Acta Oeconomia, 9(4): 543-553.
  4. Zajadacz A., Śniadek J. 2009. Ocena potencjału turystycznego [In:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom III. Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki. Eds. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, p. 35-60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu