BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nosachevskaya Ekaterina A. (Sholokhov Moscow State University for the Humanities)
Tytuł
Implementation of the State Research and Technology Policy as a Basis for Management of the Scientific Processes in the Region
Realizacja badań państwowych i polityki technologicznej jako podstawa do zarządzania procesami naukowymi w regionie
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2013, nr 8 (1), s. 75-85, rys., bibliogr. s. 85
Słowa kluczowe
Nauka, Polityka, Technologia, Zarządzanie wiedzą
Science, Politics, Technology, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z najważniejszych kierunków polityki państwowej jest obecnie regulacja rozwoju nauki, badań i sfery innowacyjnej, która w znacznym stopniu jest uzasadniona dużym wpływem procesów naukowych na modernizację gospodarki. W związku z tym najważniejsze stają się zagadnienia związane z efektywnym zarządzaniem działalnością naukową na poziomie federalnym i regionalnym. Między innymi mówi się o stworzeniu systemu pobudzania współpracy między podmiotami gospodarczymi a organizacjami naukowymi w celu rozwoju, testowania i wdrażania zaawansowanych rosyjskich technologii do procesów produkcyjnych. Poszczególne regiony w ramach swoich kompetencji często stosują własne mechanizmy stymulowania, co powoduje znaczne zróżnicowanie poziomu aktywności innowacyjnej rosyjskich przedsiębiorstw w różnych podmiotach Federacji Rosyjskiej. W artykule rozpatrzono specyfikę naukową państwa i politykę technologiczną, uwarunkowania oraz kierunki regulacji stanu rozwoju działalności naukowej w Rosji. Szczególną uwagę zwrócono na opracowanie zaleceń ulepszenia danego mechanizmu na poziomie regionalnym w obecnych warunkach. (abstrakt oryginalny)

At present, one of the most important lines of state policy is regulation of development of scientific, research and innovative sphere, which is to a large extent reasoned by significant influence of scientific processes on modernization of the present economy. In this connection, issues of effective management of scientific activity both at the federal and at the regional levels become the most important ones. Inter alia, we speak of creation of system for stimulation of interaction of economic entities and scientific organizations with the purpose of development, testing and implementation of advanced Russian technologies into production processes. Individual regions in the framework of their powers frequently use their own stimulation mechanisms, and as a result of implementation thereof, significant differentiation of innovative activity level of Russian enterprises in various subjects of the Russian Federation takes place. Peculiarities of state scientific and engineering policy, preconditions and lines of improvement of state regulation of development of scientific activity in Russia are considered in the article. The author paid special attention to development of recommendations on improvement of this mechanism at the regional level under the current conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gaudin B. 2010. Conceptual foundations of research, technological and innovation policy. Forsyth, 4(2): 34- 44.
  2. Information-analytical bulletin. 2011. Series "Economics and management in science and innovation". M. CSRS. p. 9-61.
  3. Kiseleva V.V., Kitova G.A., Kuznetsova T.E. 1999. Questions of Research and Technology Policy. Science of Science, 2: 75-87.
  4. Todosiychuk A.V. 2010. On Improving the Conditions for Innovation. Economist, 9: 23-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu