BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępniewski Tomasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie)
Tytuł
Ukraina w polityce sąsiedztwa Unii Europejskiej: europeizacja czy peryferyzacja?
Ukraine and the European Neighbourhood Policy of the EU: Europeanization or Peripherization?
Źródło
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2012, R. 10, z. 1, s. 39-49, przypisy
Tytuł własny numeru
Co po ULB? Polityka wschodnia Polski wobec sąsiadów w nowych uwarunkowaniach
Słowa kluczowe
Europejska Polityka Sąsiedztwa, Polityka zagraniczna, Europeizacja, Kraje kandydujące
European Neighbourhood Policy (ENP), Foreign policy, Europeanisation, Candidate countries
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu zanalizowana zostanie polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy, czyli polityka Wspólnoty skierowana do jej bezpośredniego i największego wschodniego sąsiada. Poszerzenie UE na Wschód w latach 2004 i 2007 stworzyło nową jakość, jeśli chodzi o relacje z partnerami wschodnimi. Kolejna istotna zmiana w polityce wschodniej Unii dokonała się w wyniku ustanowienia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (2003-2004), odzwierciedlającej wielowymiarowość Unii Europejskiej. Ewolucja polityki zewnętrznej UE oraz uwarunkowania geograficzne wpłynęły na wyłonienie się trzech zasadniczych wymiarów EPS: południowego, północnego i wschodniego. (fragment tekstu)

In 2004 and 2007 the European Union was enlarged by the entry of the states from Central and Eastern Europe. Due to the enlargement, the European Union's eastern border was rearranged, causing a change in the geopolitical system of forces in that part of the continent. When the Ukraine, Belarus, and Moldova became the immediate neighbours of the Community the European Union's border with Russia was substantially broadened. The biggest problem connected with the Eastern Partnership is the lack of a clear declaration that the countries included in the programme will be accepted into the EU as member states, even if they meet the EU's conditions. It must be pointed out that some of the countries included in the project, for example Ukraine, openly declare such willingness. The lack of the EU's promise of these countries' membership is yet another evidence that the EU still treats sceptically the issue of the Eastern neighbours membership and that it approaches relations with these countries under "the shadow of Russia". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Stępniewski, Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Lublin-Warszawa 2011.
 2. M. Klatt, T. Stępniewski, Normative Influence. The European Union, Eastern Europe and Russia, Lublin-Melbourne 2012.
 3. T. Kapuśniak, Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Warszawa-Lublin 2008, s. 208-210.
 4. P. J. Borkowski, K. Dośpiał-Borysiak, T. Kapuśniak, Wymiar południowy, północny i wschodni Unii Europejskiej: osiągnięcia, szanse, wyzwania, Lublin-Łódź-Warszawa 2009 [="Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", t. 1].
 5. J. Popielawska, W jakim towarzystwie? Partnerstwo Wschodnie na tle innych inicjatyw UE na wschodzie, "Analizy natolińskie", 2009, nr 5, http://www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_5_2009.pdf
 6. T. Kapuśniak, Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Inkluzja bez członkostwa? / The Eastern Dimension of the European Union's Neighbourhood Policy. Inclusion without Membership?, "Zeszyty natolińskie", 2010, z. 42, http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/ Natolin_Zeszty_42.pdf
 7. G. Gromadzki, W. Konończuk, L. Veselý, Białoruś po wyborach. Jaka będzie przyszłość reżimu Łukaszenki?, Warszawa-Praga, wrzesień 2006, http://www.batory.org.pl/doc/bialorus-po-wyborach. pdf, s. 9.
 8. Communication from the Commission: European Neighbourhood Policy - Strategy Paper, COM (2004) 373 final, Brussels, 12 May 2004, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_ paper_en.pdf
 9. Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Council of the European Union, Prague, 7 May 2009, 8435/09 (Presse 78), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/ docs/pressdata/en/er/107589.pdf
 10. T. de Waal, Expanding the EU's Ostpolitik, "Strategic Europe", 24 October 2011, http://carnegieeurope. eu/publications/?fa=45792
 11. T. Iwański, A. Ciechanowicz, A. Kwiatkowska-Drożdż, R. Sadowski, Kryzys w relacjach UE-Ukraina wokół sprawy Tymoszenko, "Tydzień na Wschodzie", 9 maja 2012, nr 17, http://www.osw.waw. pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2012-05-09/kryzys-w-relacjach-ue-ukraina-wokol-sprawy- tymoszenko
 12. ЄС ухвалив нову Програму з інтеграції та співпраці Східного партнерства, "Європейський простір. Порталь проэвропейського громадянського суспільства України", 27 червня 2012, http://eu.prostir.ua/news/253736.html
 13. A. Zielińska, K. Longhurst, Partnerstwo Wschodnie - kontekst i reakcje niespokojnego regionu, w: Kształtowanie się nowej europejskiej polityki wschodniej - ocena Partnerstwa Wschodniego, red. K. Longhurst, Warszawa 2009, s. 41.
 14. N. Popescu, A. Wilson, The Limits of Enlargement-Lite: European and Russian Power in the Troubled Neighbourhood, Policy Report, European Council on Foreign Relations, London 2009, http:// ecfr.3cdn.net/befa70d12114c3c2b0_hrm6bv2ek.pdf
 15. J. Ćwiek-Karpowicz, Rosja wobec wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej - problemy z realizacją koncepcji soft power, "Sprawy Międzynarodowe", 2011, nr 4, s. 57-58.
 16. K. Raik, A Rocky Road Towards Europe: The Prospects for the EU's Eastern Partnership Association Agreements, "Briefing Paper", 19 June 2012, no. 110, http://www.fiia.fi/assets/publications/bp110. pdf, s. 2.
 17. X. Kurowska, P. Pawlak, The EU's Eastern Partnership - More for More, or More of the Same, "Yearbook of Polish European Studies", vol. 14, 2011, s. 119-122.
 18. G. Gromadzki, Five Theses on European Neighbourhood Policy, "Batory Foundation Policy Brief", September 2008.
 19. A. Balcer, L. Revak, Ukraine: European Australia or Congo?, "NewEastern Europe", April-June 2012, no. 2, s. 59-63.
 20. EU-Russia Common Spacer Progress Report 2007, http://ec.europa.eu/external_relations/russia/ docs/commonspaces_prog_report2007.pdf
 21. Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, red. T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś, Lublin 2009.
 22. T. Kapuśniak, T. Olejarz, Ewolucja zjawiska bezpieczeństwa międzynarodowego na obszarze Europy Wschodniej, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, red. P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak, Radom 2009, s. 195-211.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1395
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu