BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfil Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza porównawcza NewConnect i innych europejskich rynków alternatywnego systemu obrotu akcjami
New Connect and Other European Multilateral Trading Facilities - Comparable Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 347-368, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Dyrektywy UE, Spółki publiczne, Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Giełda, Rynek NewConnect
EU directives, Public companies, Capital market, Stock market, Stock exchange, NewConnect market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Obecnie funkcjonuje w Europie trzynaście najważniejszych alternatywnych systemów obrotu. Wszystkie z nich działają na podstawie Dyrektywy UE w sprawie rynków instrumentów finansowych MIFiD (2004/39/EC). Dokonano analizy porównawczej NewConnect z innymi europejskimi platformami ASO. Porównano: liczbę notowanych spółek na ASO i ich udział w łącznej liczbie wszystkich spółek giełdowych, kapitalizację rynkową ASO i jej udział w kapitalizacji całej giełdy, wartość emisji (w tym wartość IPO), wycofanie (w tym przeniesienie na rynek podstawowy), warunki dopuszczeniowe. Wzorcem do naśladowania dla wszystkich rynków ASO stał się londyński Alternative Investment Market, uruchomiony w 1995 roku. Pod względem liczby emitentów NewConnect plasuje się z liczbą 406 spółek na drugim miejscu za AIM (1115 spółek). Rozwój NewConnect będzie uzależniony od dalszego funkcjonowania jego organizatora, czyli GPW w Warszawie. Trwa w Europie proces konsolidacji giełd (NYSE Euronext, NASDAQ OMX Nordic, CEESEG w Wiedniu, LSE + Borsa Italiana). Nieunikniony jest alians GPW w Warszawie z NYSE Euronext, NASDAQ OMX, Deutsche Börse czy London Stock Exchange, co może wpłynąć na dalszy rozwój NewConnect. Zarządy giełd w Warszawie i we Frankfurcie wprowadziły zaostrzone warunki dopuszczeniowe, aby zwiększyć przejrzystość notowanych spółek i tym samym bezpieczeństwo inwestorów giełdowych.(abstrakt oryginalny)

Presently thirteen MTFs (Multilateral Trading Facilities) addressed to SMEs are doing their activity in Europe. They are organized according to the MIFiD Directive EC 2004/39/EC. A comparable analysis of the NewConnect and other European MTFs includes: number of listed companies on each domestic MTF and its share in total number of public companies, market capitalization (MC) of MTS and its share in total MC of MTF's and main exchanges, money raised (incl. value stock issued, IPO), delistings (incl. transfer to main markets), admission requirements. The Alternative Investment Market in London, set up in 1995, became a benchmark for all European MTSs. The NewConnect is the second biggest in Europe MTF as far as the number of listed companies is concerned (406 in comparison with 1115 for AIM). The further development of the NewConnect will depend on the future of the Warsaw Stock Exchange. A consolidation process of stock exchanges takes place in Europe (NYSE Euronext, NASDAQ OMX Nordic, CEESEG in Vienna, LSE + Borsa Italiana). The Management of the Warsaw Stock Exchange and Deutsche Börse introduced restrictive regulations and disclosure requirements on Newc Connect and Entry Standard to increase the transparency of listed companies and the safety of investors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Black B., Gilson R. [2000], Venture Capital and the Structure of Financial Markets: Banks versus Stock Markets, "Journal of Financial Economics", 47 (1).
  2. Michelacci C., Suarez J. [2000], Business Creation and the Stock Market, Working Paper, CEMFI.
  3. Giudici G., Roosenbloom P. [2004], The Rise and Fall of Europe's New Stock Markets, Emerald, Bingley.
  4. Liebman H.M., Goodman S.M., Hallake M. [1998], EASDAQ: The Pan-European Stock Market for Growth Companies, Lewis & Bockius LLP, White Paper.
  5. Kalckreuth U., Silbermann L. [2010], Bubbles and Incentives: a Post-Mortem of the Neuer Markt in Germany, "Discussion Paper Series 1: Economic Studies", No. 15.
  6. Komisja Europejska [1994], Green Paper on Innovation, Bruksela.
  7. Komisja Europejska [1998], Risk Capital: A Key to Job Creation in the European Union, Bruksela.
  8. Neuer Markt: Chronik des Neuen Markts, www.focus.de/fi nanzen/boerse/aktien/tid-7506/neuer-markt_aid_133914.html
  9. Vismara S., Paleari S., Ritter J.R. [2012], Europe's Second Markets for Small Companies.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu