BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Holecki Tomasz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Romaniuk Piotr (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Tytuł
Administracja publiczna wobec regionalnych inicjatyw klastrowych
Public Administration on Regional Cluster Initiatives
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 209, s. 65-73, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Klastry, Rozwój regionalny, Innowacyjność regionu, Polityka regionalna, Transfer wiedzy
Public administration, Business cluster, Regional development, Regional innovation, Regional policy, Knowledge transfer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na interakcji klastrów z administracją publiczną. Prezentuje materiał badawczy w kontekście poszukiwania źródeł wsparcia rozwoju gospodarczego na poziomie regionalnym przy założeniu, że władze publiczne zarówno centralne, jak i samorządowe są jednym z partnerów współpracy, a poziom ich zaangażowania w rozwój inicjatyw klastrowych wpływa na liczbę i siłę nawiązywanych kooperacji. Dane będące podstawą prezentowanego artykułu pozyskane zostały z ogólnopolskiego badania kwestionariuszowego, z wykorzystaniem techniki ankiety internetowej - CAWI (Computer-Assisted Web Interview) wspomaganej telefonicznie poprzez metodę CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Próba badawcza mająca charakter celowy obejmowała wszystkie urzędy wojewódzkie i marszałkowskie w kraju. (fragment tekstu)

Clusters are a powerful tool to promote regional economic development and stimulate competitiveness and innovation. This is undoubtedly the area constituting a large reserve for economic growth in Poland. The study focuses on the interaction between clusters and the public administration. It presents the way clusters are being preceived by the regional public administration, particularly in terms of the conditions determining the way clusters operate, as well as their knowledge about initiatives existing in particular regions. Data were obtained based on the nationwide survey, using Computer-Assisted Web Interview and Computer Assisted Telephone Interview. The study sample were all regional government administration offices and regional self-governments in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowicz A., Dzierżanowski M., Koszarek M., Rybacka M., Szultka S., Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
 2. Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4(110).
 3. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E., Polityka wspierania klastrów, Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 4. Dz.U. z 2008 r., nr 68, poz. 414.
 5. Dzierżanowski M., Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje grupy roboczej ds. polityki klastrowej, PARP, Warszawa 2012
 6. Grycuk A., Klastry jako instrument polityki regionalnej, BAS nr 13/83/2010.
 7. Koszarek M., Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa 2011.
 8. Maskell P., The theory of the geographical agglomeration - Minimum requirements and a knowledge-based suggestion, Dordrecht 2003.
 9. Olko S., Hawrysz L., Polek-Duraj K., Analiza możliwości rozwoju klastrów w województwie opolskim. Wyniki badań panelowych wśród ekspertów, w: Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, tom 4, Opole 2011.
 10. Pander W., Stawicki M., Wytyczne i kierunki wspierania klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce w nowej perspektywie finansowej (2007-2013), w: Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, red. W. Pander, M. Stawicki, Warszawa 2008.
 11. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, Dz.U. z 2006 r., nr 226, poz. 1651.
 13. Sölvell O., Lindqvist G., Ketels Ch., Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2003.
 14. The Technological Evolution of Industrial Districts, eds. F. Belussi, G. Gottardi, E. Rullani, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2003.
 15. W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, COM(2008) 652, Bruksela 2008.
 16. www.mg.gov.pl.
 17. www.parp.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu