BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Behawioralne aspekty arytmetyki finansowej
Behavioural Aspects of Financial Arithmetics
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 379-390, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Finanse behawioralne
Capital market, Behavioural finance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W pracy przedstawiono dwa studia przypadków: wpływ finansów behawioralnych na arytmetykę finansową i wpływ normatywnych modeli matematycznych na finanse behawioralne. Kombinacja tych dwóch przykładów dowodzi, że matematyka finansowa i finanse behawioralne są dopełniającymi się nawzajem sposobami poznania świata finansów realnych.(abstrakt oryginalny)

There are presented two case studies: the infl uence of behavioural finance on financial arithmetic and the infl uence of mathematical prescriptive models on behavioural finance. The combination of these two examples demonstrates that financial mathematics and behavioural finance are each other complementary ways of exploring the real world of real finance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dacey R., Zielonka P. [2005], A detailed prospect theory explanation of the disposition effect, "Journal of Behavioral Finance", 2/4.
 2. Du W., Green L., Myerson J. [2002], Cross-cultural comparisons of discounting delayed and probabilistic rewards, "Psychological Record", 52.
 3. Kirby K.N., Santiesteban M. [2003], Concave utility, transaction costs and risk in measuring discounting of delayed rewards, "Journal of Experimental Psychology; Learning, Memory and Cognition", 29.
 4. Loewenstein G. [1988], The weighting of waiting. Response mode effect of intertemporal choice, Working Paper, Center for Decision Research, University of Chicago, Chicago.
 5. Markowitz H. [1952], Portfolio Selection, "The Journal of Finance", Vol. 7, No. 1.
 6. Mises L. von [1962], The Ultimate Foundation of Economic Science. An Essay on Method, D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton.
 7. Peccati L. [1972], Su di una caratterizzazione del principio del criterio dell'attualizzazione, Studium Parmense, Parma.
 8. Piasecki K. [2005], Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 9. Piasecki K. [2012], Basis of Financial Arithmetic from the Point View of the Utility Theory, "Philosophy & Methodology of Economics eJournal", No. 33.
 10. Shelley M.K. [1993], Outcome signs, question frames and discount rates, "Management Sciences", 39.
 11. Smaga E. [1999], Arytmetyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 12. Svensson L. [1994], Estimating and interpreting forward interest rates: Sweden 1992-1994, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 13. Thaler R.H. [1981], Some empirical evidence on dynamic inconsistency, "Economic Letters", 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu