BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczak Przemysław (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Grupy producentów rolnych jak o nowe formy zespołowego działania na polskiej wsi
The Rural Producers Groups as a New Forms of Cooperation in the Polish Countryside
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 201-212, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Rozwój wsi, Gospodarstwa rolne, Spółdzielczość rolnicza
Agricultural production, Rural development, Arable farm, Agricultural cooperation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Doświadczenia wielu krajów przodujących w rozwoju sektora rolnego pokazują, że jedną z ważniejszych dróg uzyskania przewagi konkurencyjnej gospodarstwa rolnego, 7. gwarancją sprawnego usytuowania na rynku, jest forma zespołowego działania. W większości krajów UE (szczególnie w byłej UE-15) rolnicy, decydując się na wspólne działanie w zespole, organizują się przede wszystkim w oparciu o grupy producentów rolnych. Jak wygląda sytuacja (po ośmiu latach doświadczeń) w Polsce z organizowaniem się w tego typu strukturach gospodarczych? W artykule przedstawiono stan zorganizowania grup producentów rolnych (GPR) w Polsce od momentu ich powstania w 2001 r. aż do listopada 2008 r. Scharakteryzowano motywy przystąpienia do grupy, czynniki decydujące o powodzeniu lub porażce grupy w perspektywie długoterminowego działania. Zwrócono uwagę na możliwości i perspektywy rozwoju GPR w najbliższej przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The experiences of many countries leading in the development of the agrarian sector of economy show that one of the important ways to achieve competitive advantage of a farm, which will guarantee it a firm position on the market, is group cooperation. Functioning in a group (a team), allows its member (the farmer), not only to take part in the production of goods, but also in the ensuing stages of their processing and turnover. The current level of organization of Polish farmers producing goods is one of the weakest points of the Polish agriculture. The cure for that was supposed to have been a bill about the groups of rural producers, that was passed in September 2000. Unfortunately, the bill and its following adjustments did not have the expected impact on the Polish farming. In 2008 there were around 40 groups of rural producers that constituted 4% of all the farming production output in the country. Out of the total number of rural producers groups, as of November 2008, over 50% of them were concentrated in four provinces: wielkopolskie (59), dolnośląskie and kujawsko-pomorskie (48 in each), and opolskie (35). The least number of such groups was in central and east Polish provinces. Compared to other EU countries, where on average 65% of the farmers take part in rural producers groups, the Polish outcome is far from satisfactory. Nevertheless, within the last two years, 60% of all the Polish producers groups came into existence. This shows that the farmers are more and more willing to organize themselves into some economic structures. If this process is additionally accompanied by more favorable legal regulations and bigger financial incentives, as well as increased activity of institutions helping in forming of rural producers groups, then (and this is especially true for small and medium-sized farms) the coming into existence of new rural producers groups will be as intensive as in the previous two years, with the perspectives of being even more intensive. Moreover, one should also hope that this group organization form springing from the authentic rural cooperatives will help to solve if not all, then at least some of the problems facing Polish agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boguta W. (red.), 2006, Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
 2. Boguta W., Ejsmont J., Kamiński R., 2000, Spółdzielczość wiejska, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.
 3. Boguta W., Siekierski Cz., 2001, Grupy producentów rolnych jako czynnik doskonalenia produkcji i obrotu produktami rolnymi, Zeszyty naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i organizacja Gospodarki Żywnościowej, 43, s. 45-56.
 4. Fedyszak-Radziejowska B., 2002, Liderzy i ich organizacje w rozwoju społeczno-gospodarczym wsi, [w:] M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa.
 5. Gąsiorek P., 2005., Doświadczenia ze współpracy z grupami producentów rolnych, Zagadnienia doradztwa rolniczego, 2/2005, Warszawa, s. 25-33.
 6. Jaworska-Wójcik M., 2003, Działalność grupowa w rolnictwie - koszty i efekty, Wieś Jutra, 12, Warszawa, s. 22-23.
 7. Jaworska-Wójcik M., 2003, Grupy producenckie i ich wpływ na kształtowanie obszarów wiejskich, [w:] Funkcje obszarów wiejskich w dobie transformacji gospodarki, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 105-109.
 8. Kozmana M., Grupy producentów rolnych, Ekonomia-Rynek, 13.10.2005, 240(7229), Warszawa.
 9. Kutkowska B., Antosz-Kołcz I., 2005, Zbożowa grupa producentów rolnych na Dolnym Śląsku - studium przypadku, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1, Poznań, s. 25-32.
 10. Lemanowicz M., 2001, Grupy producenckie i marketingowe jako sposób poprawy pozycji konkurencyjnej rolników na rynku. Roczniki Naukowe SERLA 2000, 2, 6, Warszawa.
 11. Lemanowicz M., 2004, Grupy producenckie i marketingowe jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjnej rolników na rynku (streszczenie pracy doktorskiej), Zagadnienia ekonomiki rolnej, 4, Warszawa, s. 119-122.
 12. Parzonko A., 2001, Poziom przygotowania zawodowego rolników - członków grup producenckich, Zeszyty naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i organizacja Gospodarki Żywnościowej, 45, s. 93-104.
 13. Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych do roku 2013, 2008, Materiał opracowany przez Krajową Radę Spółdzielczą w ramach projektu "PROW 2007-2013 Promocja tworzenia Grup Producentów Rolnych II", Warszawa.
 14. Raźniewski P., 2000, Lokalni liderzy w spółdzielczości wiejskiej, Wieś i rolnictwo, 3( 108), Warszawa, s. 132-136.
 15. Stawicka E., 2005, Rola liderów wiejskich w społeczno-gospodarczym rozwoju obszarów wiejskich, [w:] E. Pałka (red.) Funkcje obszarów wiejskich, Akademia Świętokrzyska, Kielce, s. 307-312.
 16. Zawisza S., Strusińska M., 2005, Liderzy rolniczych społeczności lokalnych w procesie przemian wsi i rolnictwa, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2/2005, Poznań, s. 5-14.
 17. www.minrol.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu