BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowski Dariusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Piotrowska Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Nowe regulacje zwiększające efektywność funkcjonowania NewConnect
New Regulations Improving the Effectiveness of New Connect
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 407-419, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Giełda, Rynek NewConnect
Capital market, Stock market, Stock exchange, NewConnect market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
NewConnect działający w formie Alternatywnego Systemu Obrotu przeszedł już pierwszą fazę rozwoju. Zdobył uznanie wśród uczestników rynku, o czym najlepiej świadczy liczba notowanych spółek. Wieloletnie funkcjonowanie rynku ujawniło jednak pewne słabości. Mowa tu o dużej zmienności i niskiej płynności notowań a także o nieprawidłowościach przy wypełnianiu wymogów informacyjnych. Nowe oraz planowane regulacje, które zamierza wdrożyć GPW, mogą przyczynić się do wzrostu efektywności funkcjonowania NewConnect postrzeganej przez pryzmat różnych uczestników tego rynku.(abstrakt oryginalny)

NewConnect, acting as Alternative Trading System, has already passed the first phase of development. The number of listed companies proves that it has won recognition among market participants. However, long-term functioning of the market has shown some weaknesses relating to the high variability and low trading liquidity as well as irregularities in meeting information requirements. New regulations which are to be implemented by the Warsaw Stock Exchange may help boost the efficiency of New Connect as seen by various market participants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chronowska E. [2012], Porządki na małym parkiecie, "Parkiet", nr 49.
 2. Doleszczak M. [2011], Weryfikacja strategii inwestowania w wartość na rynku NewConnect, w: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej [2008], Difin, Warszawa.
 4. Dziawgo D. [2011], Relacje inwestorskie. Ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Fama E.F. [1970], Effi cient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "The Journal of Finance", No. 2.
 6. Gurgul H. [2012], Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. [1997], Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 8. Jedlak K. [2012], Czy NewConnect czeka bardzo poważny sprawdzian?, "Parkiet", nr 8.
 9. Krasuski K. [2012], GoAdvisers nie zarobi już na NC, "Parkiet", nr 20.
 10. Socha J. [2003], Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa.
 11. Uchwała nr 497/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 12. Uchwała nr 498/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 233/2010 Zarządu Giełdy z 16 marca 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia na rynku NewConnect segmentu NewConnect Lead.
 13. Wajda P. [2011], Efektywność informacyjna rynku giełdowego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 14. Biuletyn statystyczny NewConnect, lipiec 2012, www.newconnect.pl [22.08.2012].
 15. Kolejna rażąca manipulacja kursem akcji spółki z NewConnectwww.gb.pl [18.07.2012].
 16. Perfect Line: historia upadku, www.parkiet.com [18.08.2012].
 17. Serenity, dwa koty, pies i bezpieczeństwo obrotu, www.blog.parkiet.com [18.07.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu