BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sienkiewicz Katarzyna (Politechnika Gdańska), Birr Katarzyna
Tytuł
Doskonalenie procesu zarządzania zespołem w oparciu o zróżnicowanie typów MBTI
Team Management Improvement Based on MBTI Types
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2014, nr 4, s. 33-42, tab., bibliogr. 15 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Zarządzanie zespołem ludzkim, Efektywność pracy zespołowej, Osobowość człowieka, Psychologia osobowości
Team management, Team work efficiency, Human personality, Personality psychology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy możliwości praktycznego wykorzystania koncepcji MBTI w procesie zarządzania zespołami. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na osobach aktywnych zawodowo, które wzięły udział w analizie typów MBTI. Główna rekomendacja wynikająca z przeprowadzonych analiz dotyczy wykorzystania koncepcji MBTI do efektywnego zarządzania psychologicznym zróżnicowaniem zespołu.(abstrakt oryginalny)

The article concerns practical use of the MBTI concept in team management. The results of research conducted among persons who participated in the analysis of MBTI were shown. The main recommendation resulting from the analyzes concerns the use of the concept of MBTI for effective management of psychologically diverse team.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams, K., Galanes, G.J. (2008): Komunikacja w grupach . Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Armstrong, M. (2007): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Armstrong, M. (2010): Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Bell, M.P., Berry, D.P. (2007): Viewing Diversity Through Different Lenses: Avoiding a Few Blind Spots. Academy of Management Perspectives Vol. 21(4), s. 21-25.
 5. Briggs Myers, I., McCaulley, M.H., Quenk, N.L, Hammer A.L. (2009): MBTI Manual. A guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator Instrument . Mountain View, California.
 6. Church, A.H. (1998): From both sides now: the power of teamwork - fact or fiction? Team Performance Management. Vol.4(2), s. 42-52.
 7. Hall, C.S., Lindzey, G. (1994): Teorie osobowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Harrison, D.A., Price, K.H., Gavin, J.H., Florey, A.T. (2002): Time, teams, and task performance: Changing effects of surface and deep level diversity on group functioning . Academy of Management Journal, 45, s. 1029-1045.
 9. Harrison, D.A., Price, K.H., Bell, M.P. (1998): Beyond relational demography: Time and the effects of surface-and deep-level diversity on work group cohesion Academy of Management journal 41 (1), s. 96-107.
 10. Hollenbeck, J.R., DeRue, D.S., Guzzo, R. (2004): Bridging the gap between I/O research and HR practice: Improving team composition, team training, and team task design. Human Resource Management. 43(4), s. 353-366 .
 11. Lawthom R. (2003): Przeciw wszelkiej nierówności: zarządzanie różnorodnością . [w:] Chmiel N. (red.) Psychologia pracy i organizacji . GWP, Gdańsk, s. 417-438.
 12. Le Pine J.A., Buckmann B.R., Crawford E.R., Methot J.R. (2011): A review of research on personality in teams: Accounting for pathways spanning levels of theory and analysis. Human Resource Management Review, 21, s. 311-330.
 13. Pervin, L.A., John, O.P. (2002): Osobowość. Teoria i badania. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego. Kraków.
 14. Roberge M.E., Dick R. (2010): Recognizing the benefits of diversity: when and how does diversity increase group performance? Human resource Management Review. 20, s. 295-308.
 15. Unsworth K.L., West M.A. (2003): Zespoły:wyzwania pracy w grupie . [w:] Chmiel N. (red.) Psychologia pracy i organizacji . GWP, Gdańsk, s. 359-380.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu