BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Purczyński Jan (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena jakości estymatorów parametrów rozkładu GED dla wybranych metod estymacji
Qualitative Evaluation of GED Distribution Parameter Estimators for Selected Mmethods of Estimation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 449-460, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Giełda
Capital market, Stock market, Stock exchange
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W pracy dokonano oceny jakości estymatora parametru kształtu rozkładu GED. Rozpatrzono następujące estymatory: uzyskany metodą największej wiarygodności (MNW), metodą momentów (MM) oraz metodami uproszczonymi. Jakość estymatora określano na podstawie wartości obciążenia oraz względnego błędu średniokwadratowego. Wykonano symulacje komputerowe z wykorzystaniem generatorów liczb losowych o rozkładzie Gaussa oraz Laplace'a.(abstrakt oryginalny)

In this paper the quality of an estimator of GED distriution shape parameter has been evaluated. The following estimators were considered: the one obtained through the maximum likelihood method, the method of moments, and simplified methods. The quality of estimator was evaluated on the basis of the value of the bias and mean squared error. Computer simulations were conducted using random number generators with the Gaussian and Laplace distribution.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Krupiński R., Purczyński J. [2006], Approximated fast estimator for the shape parameter of generalized Gaussian distribution, "Signal Processing", Vol. 86, No. 4, 205-211.
  2. Krzyśko M. [1997], Statystyka matematyczna, cz. 2, Wydawnictwo UAM, Poznań.
  3. Purczyński J. [2002], Estymacja parametrów rozkładu GED, w: Rynek kapitałowy - Skuteczne inwestowanie, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskego, Szczecin.
  4. Purczyński J. [2011], Uproszczona metoda estymacji parametrów rozkładu GED, konferencja "Mikroekonometria w teorii i praktyce", Międzyzdroje 4-6 września 2011.
  5. Tarczyński W., Mojsiewicz M. [2001], Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu