BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Beata (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Fundusze poręczeniowe jako wsparcie dla finansowania działalności MSP
Warranty Funds - Support For Easier Access to Finance for Small And Medium Enterprises (Warranty Fund in Bielsko-Biała)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 28-35
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Fundusze poręczeń kredytowych, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financing enterprises, Credit guarantee funds, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Słabość gospodarki finansowej małych i średnich firm to system naczyń połączonych. Im lepsza jest kondycja finansowa odbiorców, tym łatwiej jest egzekwować od nich należności, tym większa stabilność sytuacji firmy, mniejsze zapotrzebowanie na kredyt obrotowy i być może większa skłonność do inwestowania. Czynników tych jest oczywiście znacznie więcej. Są one od dawna podnoszone przez organizacje polskich przedsiębiorców z nadzieją na zmniejszenie kosztów pracy, obciążeń podatkowych i ograniczenie zmienności przepisów prawa. Przedsiębiorcy liczą także na dalszy rozwój instytucji otoczenia biznesu, które zechcą partycypować w części ryzyka gospodarczego, jakie ponoszą, a którego poziom wyraźnie się ostatnio potęguje. Pokazuje to na potrzebę dalszego intensywnego rozwoju Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, jego wzmocnienie kapitałowe i poszerzenie lokalnej oferty poręczeniowej i jej warunków. Na terenie miasta Bielska-Białej od niedawna działa - w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej - Bielski Inkubator Technologiczny (BIT), który ma stanowić zachętę i wsparcie dla rozwoju lokalnych firm innowacyjnych. Niewątpliwie również i te przedsiębiorstwa oraz instytucje, które lokują się obecnie w BIT, znajdą się wkrótce w gronie klientów Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Dlatego też Fundusz winien wzmocnić bezpośrednią promocję swojej działalności. (fragment tekstu)

In the article the problem of the disabled access of small and medium enterprises to the traditional sources of capital have been discussed. In Poland there have been developed the networks of warranty funds providing guarantees to promising entrepreneurs to start or expand their business ventures. While traditional financial institutions acknowledge the importance of small business and its impact on the economy, they hesitate to play an active role in micro lending because of higher risk and increased administration time. As a result, entrepreneurs with viable business concepts encounter significant challenges in accessing business financing without strong collateral backing and a proven track record. Warranty funds play an important role in supporting small business owners to develop a positive credit history. By providing access to capital they are also ensuring that their borrowers can become active participants in the traditional banking system. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Poznań 2001, s. 17.
  2. Wypowiedź prezesa Raiffeisen Bank Polska P. Czarneckiego, Instytnkt stadny bankowca, "Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw" 2003, nr 3(12), s. 6.
  3. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2004-2005, A. Tokaj-Krzewska, S. Życiński (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s. 21.
  4. A. Dziurdzik, Realizacja programów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście procesu integracji Polski z UE, [w:] Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Hubertus, nr 1/2000, s. 198-202.
  5. J. Szczucki, Raport o stanie funduszy poręczeniowych stan na dzień 30.06.2006 - dane wstępne, www.ksfp.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu