BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołosowska Bożena (UMK w Toruniu), Chojnacka Ewa (UTP w Bydgoszczy)
Tytuł
Pojemność zadłużeniowa jako czynnik wpływający na strategię finansowania MSP w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania
Debt Capacity as a Determinant of Financing Strategy in SME
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 43-50, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju
Small business, Development strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W teorii hierarchii źródeł finansowania pojemność zadłużeniowa jest istotnym czynnikiem, wpływającym na strukturę kapitału, ponieważ określa, czy firmy mogą swobodnie wybierać kolejne źródła kapitału, czy też kapitał obcy jest niedostępny dla firmy. Problem ten spowodował rozróżnienie prostej i zmodyfikowanej teorii hierarchii źródeł finansowania. Opisywana przez teorię hierarchia jest konsekwencją kosztów wynikających z asymetrii informacji oraz dodatkowo z kosztów transakcyjnych. Tak więc można zauważyć, że istnieją silne przesłanki wskazujące, że teoria hierarchii źródeł finansowania powinna dobrze opisywać sposób finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Ta grupa podmiotów gospodarczych jest narażona na wyższe koszty asymetrii informacji. W porównaniu do dużych firm małe i średnie przedsiębiorstwa są mniej znane na rynku oraz nie posiadają długiej historii działalności. Dodatkowo, znaczenie tych przedsiębiorstw w gospodarce sprawia, że istotne jest rozpoznanie czynników, wpływających na strukturę kapitału. Celem artykułu jest zbadanie, czy pojemność zadłużeniowa może być ważnym czynnikiem wpływających ma sposób finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania. W pracy zostaną przedstawione istniejące w literaturze przedmiotu definicje pojemności zadłużeniowej oraz sposoby jej badania. Ponadto zostanie scharakteryzowana zmodyfikowana teoria struktury kapitału a także zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań odnoszących się do małych i średnich przedsiębiorstw, które będą podstawą sformułowania wniosków, dotyczących wpływu pojemności zadłużeniowej na strategię finansowania tych firm. (fragment tekstu)

The capital structure is influenced by many factors. This article aim is to research the impact of debt capacity according to Myer's modified pecking order theory. Generally internally generated funds are preferred source of financing. But if external funds are required SME are often forced to use equity due to debt capacity concerns. Therefore the modified pecking order taking into consideration the issue of debt capacity seems to be a good description of financing structure in SME. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S.C. Myers, The Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance" 1984, nr 39, s. 585.
  2. L. Shyam-Sunder, S.C. Myers, Testing Static Tradeoff Against Pecking Order Models of Capital Structure, "Journal of Financial Economics" 1999, nr 51
  3. R.S. Chirinko, A.R.Singha, Testing Static Tradeoff Against Pecking Order Models of Capital Structure: a critical comment, "Journal of Financial Economics" 2000, nr 58.
  4. M. Jerzemowska, Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 16.
  5. M.L. Lemmon, J.F. Zender, Debt capacity and tests of capital structure theories, [on-line], (dostęp 15 czerwiec 2008), s. 14-15. Dostępny w World Wide Web: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=334780.
  6. T. Vanacker, S. Manigart, Incremental Financing Decisions in High Growth Companies: Pecking Order and Debt Capacity Considerations, Vlerick Leuven Gent Working Paper Series 2007/22, [on-line], (dostęp 15 czerwiec 2008), s. 9-10. Dostępny w World Wide Web: http://www.vlerick.com/en/knowres/ publications/working/6294-VLK.html.
  7. C. Bhaird, B. Lucey, Determinants of the Capital Structure of SMEs: A Seemingly Unrelated Regression Approach, [on-line], (dostęp 15 grudzień 2008), s. 3-6, 10, 17. Dostępny w World Wide Web: http://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1018383.
  8. F. Sogorb-Mira, J. López-Gracia, Pecking Order Versus Trade-off: An Empirical Approach to The Small and Medium Capital Structure, [on-line], (dostęp 15 grudzień 2008), s. 6-7, 10. Dostępny w World Wide Web: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=393160.
  9. L.F. Klapper, V. Sarnia-Allende, R. Zaidi, A Firm-Level Analysis of Small and Medium Size Enterprise Financing in Poland, World Bank Policy Research Working Paper 3984 [on-line], (dostęp 15 grudzień 2008), s. 6, 17-19. Dostępny w World Wide Web: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=922464.
  10. P. Stuart, G. Whittam, J. Wyper, The pecking order hypothesis: does it apply to start-up firms?, "Journal of Small Business and Enterprise Development" 2007, nr 1, s. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu