BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Eberhardt Piotr
Tytuł
Życie i działalność naukowa profesora Andrzeja Stasiaka
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 18, s. 13-20
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym = Rural Areas in Spatial Planning
Słowa kluczowe
Biografie, Ekonomiści, Badania naukowe
Biography, Economists, Scientific research
Stasiak Andrzej
Abstrakt
Profesor Andrzej Stasiak urodził się dnia 26 sierpnia 1928 r. w Józefowie, w majątku rodzinnym położonym w parafii Niemojki, na wschód od Siedlec. Miejsce urodzenia na ziemi podlaskiej, o której tak wzruszająco pisał Stefan Żeromski, odegrało istotną rolę w kształtowaniu postawy Profesora w stosunku do wielu burzliwych wydarzeń politycznych, które miały miejsce w Jego życiu. Swoje strony rodzinne Profesor stale odwiedzał. Bardzo często powtarzał, że "Podlasie i Podlasiacy byli zawsze wierni Rzeczypospolitej". Z domu rodzinnego wyniósł Profesor głęboki patriotyzm, przesiąknięty ideami służby dla Narodu i Państwa. Ojciec, Augustyn Stasiak, był legionistą, majorem odrodzonego Wojska Polskiego. Na przełomie lat 20. i 30. służył, na Westerplatte. We wrześniu 1939 r. walczył w Armii "Poznań", później w obronie Warszawy. Matka, Anna z domu Skibińska, była członkiem POW, uczestniczką III Powstania Śląskiego, a w czasie II wojny światowej członkiem AK. Wychodząc z takiego domu Profesor Andrzej Stasiak w każdej sytuacji życiowej zachowywał wierność wobec tradycji I i II Rzeczypospolitej, odwagę prezentowania swoich poglądów politycznych, godność oraz odrazę do oportunizmu i karierowiczostwa. Sympatia do wsi podlaskiej miała duży wpływ na oblicze ideowe Profesora. Może właśnie z tego powodu związany był przez całe życie z antykomunistycznym ruchem ludowym reprezentowanym przez takich przywódców, jak Wincenty Witos i Stanisław Mikołajczyk. W nurcie ruchu ludowego reprezentował poglądy narodowe, w tym dobrym znaczeniu tego słowa. Wiązały się one z wielką tolerancją. Odrzucał wszelkie orientacje skrajne i ksenofobiczne. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu