BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komornicki Tomasz (IGiPZ PAN, Polska)
Tytuł
Stany prac planistycznych w roku 2007 na terenach o różnych funkcjach społeczno-ekonomicznych
The Progress of Spatial Planning Works on the Areas of Different Socio-Economic Functions (2007)
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 18, s. 29-47, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym = Rural Areas in Spatial Planning
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Miasto, Projekty inwestycyjne, Obszary wiejskie
Spatial planning, City, Investment project, Rural areas
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł zawiera krytyczną ocenę stanu prac planistycznych w gminach zakwalifikowanych do różnych typów funkcjonalnych. Omówione zostało pokrycie planami miejscowymi, zakres przewidywanych odrolnień (presja inwestycyjna na grunty) oraz liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Na tym tle dokonano krytycznej oceny poprawności planowania miejscowego w Polsce. (abstrakt oryginalny)

An essential element conditioning the current spatial development in Poland (including rural areas) is the extent of progress in planning works carried out at the level of gminas (communes). A significant number of scientific studies and strategic documents indicate that this progress is still, regrettably, insufficient, hampering thus investment processes as well as contributing to the worsening of the situation in spatial order. The main goal of the paper is to identify dynamics of changes as regards relationship between planning works as well as investment pressure and a function performed by a given area. A thesis has been confirmed that a course of planning works in metropolises and major centers (as well as in their outer zones) is of the specific nature in relation to all the other functional types. It may be assumed that in both categories, on the one hand, there is an already established trend for the core areas to facilitate planning works and, on the other, for the surrounding areas to face some stagnation. The suburban zones within the largest centers are now focusing most problems and most likely also planning irregularities on their areas. Admittedly, however, in the years 2006-2007, there was a noticeable improvement in planning as regards gminas with prevailing tourist function. Among this very type of units a significant investment pressure has been continued. Also, the problem units have continued to be gminas with environmental protection function. As far as the investment activity is concerned, the EU direct agricultural subsidies, admittedly, played a significant, though, rather a short-term part. Therefore, all the more so, their role cannot be viewed as a threat to planning order. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ESPON 1.4.3., Final Report, 2007, www.espon.eu
  2. Komornicki T., Śleszyński P., 2008, Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006), Studia Regionalne i Lokalne, 3, Warszawa.
  3. Śleszyński P., 2006, Zaawansowanie i uwarunkowania prac planistycznych w gminach: wnioski dla polityki regionalnej, Studia Lokalne i Regionalne, 3, Warszawa, s. 25-47.
  4. Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M., 2007, Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Prace Geograficzne, 211, IGiPZ PAN, Warszawa.
  5. Węclawowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie, 6, IGiPZ PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu