BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuchciak Iwa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystanie rajów podatkowych opierające się na umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania jako niekonwencjonalne źródło finansowania małych przedsiębiorstw
Using Tax Paradise Based on Agreements Consisting in Avoiding Double-Tax as an Unconventional Means of Financing Small And Middle Sized Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 51-57
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Raje podatkowe, Finansowanie przedsiębiorstwa
Tax havens, Financing enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wykorzystanie rajów podatkowych bazujących na umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania można uznać za jedną z niekonwencjonalnych form finansowania mikro i małych przedsiębiorstw. Niektóre warianty optymalizacji podatkowej nie wymagają dużych nakładów ze strony podmiotów, a uzyskane dzięki nim zmniejszenie wysokości obciążeń podatkowych obniża koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa i pozostawia do dyspozycji większą kwotę wolnych środków pieniężnych, które mogą zostać przeznaczone na realizację wybranych zamierzeń. Patrząc z punktu widzenia przedsiębiorstw, oszczędności podatkowe są ważnym elementem, służącym zwiększaniu wartości. Odmienne stanowisko wobec problematyki wykorzystania rajów podatkowych prezentują organy podatkowe. Uznają one to zjawisko za niekorzystne, gdyż prowadzi do obniżania dochodów, z tytułu podatku dochodowego uzyskiwanych przez państwo. Z tego względu, w ustawodawstwach krajowych i międzynarodowych można znaleźć szereg uregulowań, mających na celu ograniczenie możliwości korzystania z oferty rajów podatkowych. Ich skuteczność nie zawsze jednak spełnia oczekiwania organów podatkowych, ze względu na dynamicznie rozwijające się usługi z zakresu doradztwa podatkowego. (fragment tekstu)

Process of growing integration of world's economies is very important, because companies can take advantages of different kinds of tax systems in countries. On the other hand it makes problem with double taxation of income. Countries have got agreements for the avoidance of double taxation but this agreements create possibilities for tax avoidance by using tax haven. This kind of jurisdiction imposes no or very low taxes and offers itself as a place to be used by non residents to escape tax in their country of residence. Tax haven operations facilitate tax avoidance by permitting firms to allocate taxable income away from high tax jurisdictions and by reducing of home country taxation. Companies use several basic methods connected with agreements for the avoidance of double taxation to reduce tax obligations. The most popular are: intra - firm dept, royalty payments, dividend repatriations, treaty shopping and permanent establishment. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004, s. 532.
 2. M.A. Desai, C.F. Foley, J.R. Hines, Economic Effects of Regional Tax Haven, September 2004, s. 5-6.
 3. J. Banach, Opodatkowanie dywidend wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz uzyskiwanych ze źródeł zagranicznych przez polskie podmioty cz.1, "Monitor Podatkowy" 2001, nr 12.
 4. Międzynarodowe planowanie podatkowe, L. Ziółek (red), Difin, Warszawa 2007, s. 119.
 5. M. Hampton, The Offshore Interface. Tax havens in the Global Economy, Macmillan Press LTD, 1996, s. 25-26.
 6. J. Głuchowski, R. Luterski, V. Jaaskelainen, H.P. Nielsen, Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, s. 212-213.
 7. M.A. Desai, C.F. Foley, J.R. Hines, The Demand for Tax Haven Operations, March 2005, s. 3-5.
 8. H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel, Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006, s. 264-265.
 9. T.N. Wu, Tax haven. Theory and Operation of Modern National Economy, The George Washington University, 1999 s. 13-15.
 10. T. Lipowski, Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby wykorzystania, ODDK, Gdańsk 2002, s. 223-224.
 11. S.N. Haug, The United States Policy of Stringent Anti - Treaty Shopping Provisions: A Comparative Analysis, o Vanderbilt University of Transnational Law, 1996, nr 29, s. 206.
 12. J. Białobrzeski, Vademecum podatnika. Międzynarodowe prawo podatkowe. Komentarz, Difin, Warszawa 1998, s. 49-50. Do polskiego prawa podatkowego unormowania dotyczące zakładu zostały wprowadzone Ustawą z 18 listopada 2004 r. o zianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2004, nr 254, poz. 2533).
 13. Prawo podatkowe przedsiębiorców, H. Litwińczuk (red), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 419.
 14. S. Kudert, M. Jamroży, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 215-218.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu