BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mindur Leszek (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.)
Tytuł
Transport kombinowany/intermodalny w Polsce w latach 1993-2009
The Combined /Intermodal Transport in Poland in 1993-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2010, nr 13, s. 289-307, tab.,rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
65-lecie Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Słowa kluczowe
Transport, Transport kombinowany, Transport intermodalny
Transport, Combined transport, Intermodal transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przewozy kombinowane (oparte na zunifikowanych technologiach przewozowo- ładunkowych) w Polsce od początku lat 90. nie przekraczają 3,5% ogólnej masy przewiezionych ładunków transportem kolejowym. W tym samym okresie w krajach Unii Europejskiej udział tej formy transportu w przewozach kolejowych ogółem wynosi od 10 do 20% i ma tendencję systematycznego wzrostu. Równocześnie należy wyjaśnić, że przewozy intermodalne w Polsce były i są nadal głównie rezultatem wymagań kontrahentów zagranicznych, przewożących swoje ładunki w zunifikowanych jednostkach ładunkowych. W komunikacji wewnętrznej przewozy kontenerowe odbywają się na niewielką skalę.(fragment tekstu)

When the transport system in Poland has to be developed in accordance with the principles of the sustainable development and the principles of the sustainable moving, it is necessary to implement the complex means to promote the combine transport in Poland. The creation of the complex and coherent packages covering the organization, administrative and finance-economical instruments promoting the development of the combined/ inter-modal transport seems to be expedient and justifiable. There is a need to stress here that the promoting of the combined transport brings together the measurable social benefits in the macro scale. The dislocation of a part of international road carriages for the combined/intermodal transport may have an essential influence on the reduction of the negative external results of the road transport to a natural environment and health and life of people. The "net" benefits (i.e. reduction of external transport costs) origin from shifting of 1 mln tones from the road transport into the railway-road inter-modal transport (in the carriages for a distance of 1000 km), i.e. considering the lost values of the budget incomes can be estimated for 69 mln PLN. Until the full internalization of the external (transport) costs is executed, the strategic connections in the transport system shall be financially supported by the state, however this support should be relied on the covering of a difference between the costs and incomes at the beginning phase of new and strategic connections to be implemented basic on the projects represented by transport operators and accepted in terms of the opportunities to grant a donation(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziuban L., Bieżąca ocena stopnia dostosowania polskich przepisów prawnych w zakresie transportu do przepisów Unii Europejskiej. Temat OBE1-1325/2003, OBET-P.P., Warszawa-Kraków, listopad-grudzień 2003.
  2. Mindur L., Problemy rozwoju transportu w Polsce, w: System transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja, Konferencja Naukowa Translog 2001, Szczecin 11-12.09.2001.
  3. Mindur L., Przesłanki techniczno-ekonomiczne rozwoju transportu w Polsce, "Przegląd Komunikacyjny" 1998, nr 3.
  4. Mindur L., Liberadzki B., Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom 2007.
  5. Transport Europa-Azja, red. Maciej Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa-Radom 2009.
  6. Wronka J., Program rozwoju transportu w Polsce do 2015 r. Temat OBE4- 1260/2000, OBET P.P., Warszawa-Szczecin, luty 2001.
  7. Wronka J., Transport intermodalny w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju, Wyd. Naukowe OBET P.P., Warszawa-Szczecin 2002.
  8. Zielaśkiewicz H., Transport intermodalny na rynku usług przewozowych, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie (w druku).
  9. www.pkp-cargo.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu