BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzonko Andrzej (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Macroeconomic Conditions of Economic and Organisational Changes in Polish Dairy Farms in the Period 1989-2009
Makroekonomiczne uwarunkowania zmian ekonomiczno-organizacyjnych w polskich gospodarstwach mlecznych w latach 1989-2009
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2012, nr 7 (1), s. 27-39, tab., bibliogr. s. 39
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Mleczarstwo, Przemysł mleczarski, Ekonomika rolnictwa
Milk production, Dairy, Dairy industry, Agricultural economics
Uwagi
streszcz., summ., The study was prepared within the project of the Ministry of Science and Higher Education entitled: "Economic and social conditions of regional changes of milk production and milk processing", No 0890/B/H03/2010/39.
Abstrakt
Lata 1989-2009 to czas głębokich zmian w polskiej gospodarce i sektorze mlecznym. Po okresie załamania się produkcji i skupu mleka w latach 1990-1995 produkcja i przetwórstwo mleka stopniowo zaczęło się odbudowywać. Zaczęła się poprawiać konkurencyjność cenowa mleka w stosunku do innych produktów rolniczych. Najbardziej korzystnym okresem w tym aspekcie był rok 2005. Na proces zmian w gospodarstwach mlecznych najbardziej wpłynęły mleczarnie, głównie przez sposób ustalania cen za mleko. (abstrakt oryginalny)

In the period 1989-2009, the Polish economy and milk sector experienced profound changes. After the collapse of milk production and milk collection in the period 1990-1995, milk production and milk processing began to recover. The price competitiveness of milk in comparison to other agricultural products began to improve (2005 was the most favourable period in this respect). The greatest influence on the process of changes in dairy farms was exerted by dairies, mainly through milk price calculation methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Lex o Wolters Kluwer Polska, http://www.lex.com.pl/serwis/mp/2009/0112.htm
 2. Malak-Rawlikowska A., Milczarek- Andrzejewska D., Fałkowski J. 2007. Restrukturyzacja sektora mleczarskiego w Polsce - przyczyny i skutki. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, 94(1).
 3. Niewęgłowska A. 1996. Koncepcja "zarządzania przez jakość" na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pątnicy. MA thesis.
 4. Parzonko A. 1996. Analiza spółdzielczości mleczarskiej na terenie województwa białostockiego na przykładzie spółdzielni mleczarskiej "Bielmlek" w Bielsku Podlaskim. MA thesis.
 5. Rynek mleka - stan i perspektywy. Analizy rynkowe 1999-2009. IERiGŻ, Warszawa.
 6. Statistical yearbook of agriculture and rural areas. Warszawa 2005, 2008.
 7. Statistical yearbook of agriculture. Warszawa 1998, 2001.
 8. Seremak-Bulge J. 2005. Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. Program Wieloletni 21/2005. IERiGŻ, Warszawa.
 9. Sych-Winiarek J. 2007. Rynek mleka w roku 2007. Biuletyn Informacyjny ARR, 11.
 10. Sych-Winiarek J. 2009. Krajowy rynek mleka 2008/2009. Biuletyn Informacyjny ARR, 5.
 11. Tomczak F. 1994. Procesy dostosowawcze rodzinnych gospodarstw rolnych do warunków gospodarki rynkowej. Wydawnictwo SGH, Warszawa
 12. Woś A. 2002. Przestrzeń ekonomiczna rolnictwa. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 13. Woś A. 2004. W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 14. Ziętara W. 2009. Model polskiego rolnictwa - wobec aktualnych wyzwań. Zeszyty naukowe SGGW -Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu