BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza SWOT a zmiana wartości przedsiębiorstwa
SWOT Analysis and Change of Company's Value
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 445-451
Tytuł własny numeru
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Analiza SWOT, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
SWOT analysis, Creating company's value, Enterprise value
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Fosfan SA
Abstrakt
Metoda SWOT wykorzystywana jest zasadniczo do analizy strategicznej przedsiębiorstwa poprzez badanie otoczenia oraz analizy jego wnętrza, stanowić jednak może uzupełnienie analizy kondycji finansowej firmy. Stosowana może być do wskazania niefinansowych zależności pomiędzy badanymi zjawiskami i oceny wpływu tych zależności na tworzenie wartości przedsiębiorstwa. Pozwala również rozszerzyć badanie kondycji przedsiębiorstwa o ocenę otoczenia, mającego duży wpływ na wyniki osiągane przez firmy. Wynika z tego, że wykorzystać ją można również w procesach zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Podstawowy cel przedsiębiorstwa w postaci maksymalizacji wartości wymaga zwrócenia uprzedniej uwagi na generatory przyszłej wartości przedsiębiorstwa. Wskazuje się na coraz większe zainteresowanie kwestią tzw. "miękkich" (niematerialnych) generatorów wartości, co wpływa na bezpośrednie przełożenie analizy SWOT na kształtowanie się wartości firmy.(fragment tekstu)

In today's heated times there is a need of creating simple methods of valuating influence on future opportunities in rising of company's value. SWOT analysis permits transfer company's strengths and weaknesses to value management process in uncomplicated way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009
  2. T.Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002
  3. Kozioł K., Diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa, w: K. Janasz., W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik, Zarządzanie strategiczne, Difin, Warszawa 2006
  4. A. Jaki, Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu