BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Weiss Elżbieta (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), Mikołajczyk Dorota (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością
The Process Approach to Quality Management Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 453-463, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Procesowe podejście do zarządzania, Zarządzanie jakością
Enterprise management, Process-oriented approach, Quality management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jakość jest pojęciem, które towarzyszy ludzkości od starożytności. Pojęcie to jest trudne do zdefiniowania ze względu na swój złożony charakter i niejednoznaczną interpretację. Trudność ta wynika z wielu odcieni znaczeniowych, których nabiera ten wyraz w różnych kontekstach (prawnym, ekonomicznym, filozoficznym, technicznym, socjologicznym, psychologicznym)1. Stała się ona centralnym problemem współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Istotną przesłanką, która zdecydowała o tym, że stała się ona ważnym elementem procesu zarządzania, było umiędzynarodowienie gospodarki. Liberalizacja handlu światowego wywołała wzrost znaczenia barier technicznych w międzynarodowym obrocie towarowym, do których można zaliczyć normy jakościowe. Bariery te są ukrytą formą protekcjonizmu. Aby je pokonać firmy, muszą spełniać wysokie wymagania jakościowe. Z drugiej strony, certyfikacja jest coraz częściej formą promocji wyrobów na coraz bardziej wymagających rynkach światowych. Stąd jakość stała się jednym z najważniejszych czynników konkurencyjności, a ponadto odgrywa istotną rolę w kształtowaniu strategii współczesnego przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

In today's competitive markets, enterprises pay great attention to quality control, services offered and customer satisfaction. In order to strive towards higher levels of customer satisfaction, they need to increasingly construct the quality of the management system to improve service quality. Companies succeed in mastering two different spectrums: improvement in quality and in the processes of getting the final product. This article presents the essence in concept of t he process approach when developing, implementing and improving a quality management system. It also includes all the advantages of continuous quality management system improvements in the enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Weiss E., Zarządzanie jakością projektu w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej, I-BiS, Wrocław 2006
 2. J. Frąś, M. Gołębiowski, A. Bielawa, Podstawy zarządzania jakością, WNUS, Szczecin, 2006
 3. T. Byzia, Wartość czy utrapienie, "Computerworld", 1999, nr 19
 4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 5. K. Krukowski, E. Żebrowska-Rosak, M. Rosak, Zarządzanie jakością jako element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa branży spożywczej, w: Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, M. Ciska (red.), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006
 6. Norma ISO 9001:2000, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, 2001.
 7. Głowacki R., Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1987
 8. Staszyńska K., Budakowska E., Customer Satisfaction - jak zadowolić klienta, "Manager", 1998, nr 10
 9. M.E. Porter, Czym jest strategia?, w: Sekrety skutecznych strategii, Harvard Business Review Polska, Warszawa 2007
 10. PN-EN ISO 9001, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, 2001
 11. A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 12. J.J. Dahlgaard, K. Kristensen, G.K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu