BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluskota Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Instytucje mikropożyczkowe europejskiej sieci mikrokredytowania1 jako element finansowania działalności gospodarczej
Mickrokredt Institutions European Microfinance Network as a Financing Component of the Economic Acitivity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 98-104, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Kredyt, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Instytucje kredytowe
Credit, Small business, Credit institution
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mikropożyczka traktowana jest jako narzędzie w zmniejszaniu bezrobocia, prowadzeniu polityki w odniesieniu do osób wykluczonych społecznie i finansowo oraz jako element rozwoju przedsiębiorczości. Szerokie spektrum celów jakie spełnia to wsparcie, odzwierciedla różnorodną formę prowadzenia działalności mikropożyczkowej oraz przepisów ją regulujących. Mikropożyczka może odgrywać istotne znaczenie w procesie promowania idei samozatrudnienia oraz procesu wzrostu gospodarczego. W Europie Zachodniej działalność mikropożyczkowa została zdynamizowana po roku 2000, będąc rezultatem wdrażania w życie zapisów Strategii Lizbońskiej. Natomiast w krajach Unii Europejskiej z obszaru Europy Wschodniej (Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry) główni gracze tego rynku swoją działalność rozpoczęli w latach dziewięćdziesiątych, wraz z początkiem gospodarki rynkowej w tych krajach. Organizacje mikrofinansowe zyskały wówczas miano znaczących instytucji wspierających i promujących przedsiębiorczość, redukujących poziom bezrobocia. Priorytetem było wówczas stworzenie trwałego systemu zdolnego wspierać bezrobotnych oraz osoby ubogie poprzez promocję przedsiębiorczości. (fragment tekstu)

Microcredit is financial tool promoted by social and financial actors as well as government agencies to foster self-employment and the start up enterprises. In addition the support is addresses to financially and socially excluded persons. A variety of institutions disburses microloans in the EU. There are non-governmental organizations, foundations, government bodies, savings banks, banks, credit unions and non-bank financial institutions. This variety is related to the regulatory environment in each country. These institutions offer a wide range of varying conditions for their microloans. Loans have different loan terms, interest rates, loan fees, guarantees and loan sizes. The future of the sector is dependent on resolving funding and regulatory restrictions, improving microcredit institutions and their enterprises support. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Jayo, S. Rico, M. Lacalle: Overview of the Microcredit Sector in the European Union 2006-2007, Fundation Nantin Lum, lipiec 2008, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu