BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przepióra Paweł (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Leasing i kredyt bankowy w finansowaniu rozwoju małych przedsiębiorstw
Leasing and Bank Credit in The Process of Smes Growth Financing
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 105-111, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Leasing, Kredyt, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa
Leasing, Credit, Economic development and small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dostępne w literaturze przedmiotu badania wskazują, że przesłanki przemawiające za wyborem leasingu są niejednorodne w przedsiębiorstwach różnej wielkości. W dużych firmach, leasing jest uzupełnieniem dla finansowania długiem. Wydaje się on także mniej ważnym źródłem finansowania dla dużych firm, niż ma to miejsce w przypadku małych podmiotów gospodarczych. W niemieckich dużych firmach leasing pokrywa 11% zapotrzebowania na kapitał zewnętrzny, podczas gdy w małych firmach stanowi 19% zewnętrznych źródeł finansowania. Problemy w dostępie do kapitału, w tym do kredytu bankowego, zniechęcą duże przedsiębiorstwa do korzystania z leasingu. Duże przedsiębiorstwa z takimi trudnościami raczej się nie borykają. (fragment tekstu)

Small and medium-sized enterprises play a vital role in the modern economies. The number of employees in the SMEs sector has increased and the economic growth depends on innovative enterprises, which are usually small. It is worth to notice, that minority of firms strive for rapid development. That's why the problem of external financing availability concerns solely such firms, which aim at high growth. Basic types of external capital use by small firms for investment purpose are - in the uppermiddle income countries like Poland - bank credit and leasing. In the SMEs sector leasing and bank credit should be treated as substitutes. In many of published articles and books discussing the efficiency of financing we can find statements that leasing is more profitable. The Author of this article pointed out that such opinions are not always true. In Poland for example, new regulation concerning immediate depreciation in small businesses, which was introduced on the 1st January 2007, permits to say that bank credit could be more profitable. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. L.F. Klapper, A. Raphael, F.G. Mauro, J.M. Quesada, Entrepreneurship and Firm Formation Across Countries, Working paper, World Bank, za G.W. Brown, L.W. Chavis, L.F. Klapper, A New Lease on Life: Institutions, External Financing, and Business Growth, July 11, 2008 , s. 9,
 2. protokół dostępu: http://ssrn. com [28.12.2008].
 3. P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005 , s. 65-108.
 4. J. Sauś, Małe i średnie przedsiębiorstwa a kapitał społeczny, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa - szkice o współczesnej przedsiębiorczości, T. Łuczka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 5. J. Przybysz, J. Sauś, Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 6. L.F. Klapper, V. Sarria-Allende, V. Sulla, Small- and Medium-Size Enterprise Financing in Eastern Europe, (December 2002). World Bank Policy Research Working Paper No. 3933, s. 26.
 7. G.W. Brown, L.W. Chavis, L.F. Klapper, A New Lease on Life: Institutions, External Financing, and Business Growth, July 11, 2008 , s. 3, protokół dostępu: http://ssrn.com [28.12.2008]
 8. S. Krumbholz, L. Streinfred, Leasing oder Kreditfinanzierung, Koln 1975, s. 81
 9. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001, s. 170.
 10. A.M. Lasfer, M. Levis, The determinants of the leasing decision of small and large companies, European Financial Management, Vol. 4, No. 2, 1998, s. 161.
 11. C.F. Slotty, Financial constraints and the decision to lease - Evidence from German SME (October 15, 2008). 21st Australasian Finance and Banking Conference 2008 Paper, s. 3. protokół dostępu: http:// ssrn.com [28.12.2008].
 12. K.M. Eades, F.C. Marston, Incentives for Leasing: Evidence from the Largest U.S. Lessees and Lessors, Draden Graduate School of Business Administration, Working Paper no. 03-04, s. 21-22.
 13. M. Deloof, I. Lagaert, I. Verschueren, Leases and debt: complements or substitutes? Evidence from Belgian SMEs, Journal of Small Business Management 2007 45(4), s. 491-500.
 14. Kalkulacje opłacalności leasingu i kredytu bankowego warto przeanalizować w R. Sasin, Leasing, [w:] Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa - studia przypadków, M. Panfil (red.), Difin, Warszawa 2008, s. 264-282.
 15. J. Gallardo, Leasing to Support Micro and Small Enterprises, The World Bank, October 1997, s. 7-11
 16. M. Molo, M. Bielówka, Finansowanie poprzez leasing, [w:] Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, PARP 2000, s. 82-83
 17. Jak sfinansować inwestycje w firmie?, Raport - Leasing 2007, przygotowany przez redakcję ipo.pl, s. 15-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu