BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Anna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Rola banków spółdzielczych w finansowaniu działalności MSP
Role of Cooperative Banks in Financing SME
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 112-117, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Bankowość, Finansowanie przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Banking, Financing enterprises, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Banki spółdzielcze odgrywają istotną rolę w finansowaniu działalności zarówno rolnictwa jak i małej przedsiębiorczości. Rola ta sprowadza się nie tylko do finansowania, ale również do informowania klientów, zakładania i prowadzenia rachunków oraz udzielania gwarancji bankowych. Banki spółdzielcze brały czynny udział w absorpcji środków pieniężnych z Unii Europejskiej, a zdobyte doświadczenie w zakresie udziału we wdrażaniu funduszy strukturalnych w latach 2004-2006 przyczyniło się do pełniejszego i bardziej efektywnego wykorzystania potencjału, jakim dysponuje sektor bankowości spółdzielczej, o czym między innymi świadczy fakt aktywnego uczestniczenia w nowym okresie budżetowania 2007-2013. Korzystne postrzeganie banków spółdzielczych przez przedsiębiorców znalazło potwierdzenie w wynikach zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych przedsiębiorstw konkursu "Bank przyjazny dla przedsiębiorstw". Zwycięzcą IX edycji został BGŻ SA, który wyróżniono za wdrożenie innowacyjnej strategii bankowości segmentu MSP oraz za wytrwałość we wprowadzaniu zmian w ofercie skierowanej do MSP i sposobie jej sprzedaży. (fragment tekstu)

Cooperative banks belong to the oldest forms of the collective action in Poland playing essential role in local development. The work is focused on the issues concerning on the role of cooperative banks in Poland in financing micro, small and medium size enterprises. The author present the structure of operating credits and investment credits in years 2004-2008. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. O. Wyman, Cooperative bank: Customer Champion, 2008, s. 1.
  2. A. Alińska, Aktualne wyzwania rynkowe wobec sektora banków spółdzielczych w krajach Unii Europejskiej, [w:] Współczesne Finanse, Stan i perspektywy rozwoju bankowości, L. Dziawgo (red.), Wydawnictwo naukowe UMK, Toruń 2008, s. 594.
  3. Red. A. Kotowicz, Informacja o sytuacji banków po trzech kwartałach 2008 roku, KNF, Warszawa 2008, s. 33.
  4. E. Nowakowski, Banki gwarantują bezpieczeństwo systemu wykorzystania środków unijnych, "Gazeta Prawna", nr 181/2007.
  5. K. Bogucka, Jak Polacy radzą sobie z wykorzystaniem unijnych pieniędzy, Bankier 07/2007; raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pt. "Biznes i ryzyko dla banków w obsłudze funduszy strukturalnych w perspektywie średniookresowej".
  6. R. Jagiełło: Programy UE w procesie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Bankowość detaliczna, G. Rytleska (red.), PWE, Warszawa 2005, s. 370
  7. M. Nowak, Bank pomaga w uzyskaniu dotacji, "Gazeta Prawna", nr 56/2008.
  8. A. Alińska, Rola banków w finansowej obsłudze funduszy unijnych, [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji, L. Pawłowicz, R. Wierzba, CeDeWu, Gdańsk-Jurata 2003, s. 28.
  9. A. Rosa, Rola banków w procesie wykorzystania funduszy w ramach działania 2.3 SPO-WKP w latach 2004-2006, [w:] Rynek finansowy, Inspiracje z integracji europejskiej, P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu