BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydzewska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2007-2013
Financing Small and Medium Enterprises by Using Structural Funds in Perspective for 2007-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 118-124
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze strukturalne
Financing enterprises, Small business, Structural funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przy określaniu typu przedsiębiorstwa brana jest pod uwagę m.in. forma własności, forma prawna, rodzaj prowadzonej działalności, zakres terytorialny prowadzonej działalności, stopień internalizacji oraz wielkość przedsiębiorstwa. Ostatnie kryterium jest najczęściej krytykowane ze względu na małe znaczenie informacyjne, a przez to budzące największe wątpliwości wśród osób zajmujących się danym zagadnieniem. W Unii Europejskiej od 1 stycznia 2005 roku obowiązuje nowy jednolity sposób definiowania małych i średnich przedsiębiorstw. Zmianę tę wprowadzono zaleceniem Komisji (2003/361/WE) z 6 maja 2003 roku, dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Nowa definicja zastąpiła poprzednie zalecenie Komisji (96/280/WE) z 3 kwietnia 1996 roku. Ponieważ w ustawodawstwie prawnym Unii Europejskiej zalecenia nie mają charakteru prawnie wiążącego państwa do ich stosowania, część z państw członkowskich nadal stosuje własne definicje małego i średniego przedsiębiorstwa. W Polsce dokonana została inkorporacja niniejszej definicji do Ustawy z 2 lipca 2004 roku, o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

Investments realization in a company require suitable amount of capital that could be used immediately when it is needed. In SMEs' financial barrier is shown as a one of the main obstacles, that limited further possibility of company development. Really important becomes possessing by the company managers adequate skills to procure funds from different resources. One of the external financial resources of business activity are structural funds. They are available for SMEs' in present financial perspective for 2007-2013. Company that can be count to the SME sector can receive a subsidy for realization an investment project that can be put in programme "Innovative Economy". (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Kola, Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 36.
  2. http://europa.eu.int, Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, Przedsiębiorstwo i przemysł, Wspólnoty Europejskie, 2006, s. 12-14.
  3. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 27.
  4. M. Proczek, Wsparcie finansowe dla sektora MSP w Polsce z funduszy strukturalnych w latach 2004- 2006, [w:] Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, E. Latoszek (red.), Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 141-142.
  5. A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, 3 wydanie uaktualnione, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 12-13.
  6. B. Mikołajczyk, Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007, s. 32.
  7. Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, J. Kotowicz Jawor (red.), Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008, s. 14.
  8. M. Jankowska, A. Sokół, A. Wicher, Poradnik Małego i średniego przedsiębiorcy. Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 158.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu