BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starczewska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Finansowanie fazy startowej mikroprzedsiębiorstw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Financing of the Start-Up Phase of Microenterprises on the Example of the Zachodniopomorskie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 125-130, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Podmioty gospodarcze
Small business, Business entity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Specyfika najmniejszych podmiotów gospodarki rynkowej powoduje ich ograniczony dostęp do źródeł pozyskiwania kapitału. Zaprezentowane w artykule przedsięwzięcia na rzecz rozwoju mikroprzedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim potwierdzają tezę, iż środki unijne oraz środki krajowe mogą pomóc w pokonywaniu bariery dostępu do kapitału zewnętrznego w fazie rozpoczynania działalności gospodarczej. Jednakże utrudnieniem w korzystaniu z tych form pomocy są przeszkody administracyjne oraz zawężony dostęp do informacji o proponowanych formach wsparcia. Z uwagi na znaczenie mikroprzedsiębiorstw w rozwoju regionu, władze powinny dołożyć wszelkich starań, aby minimalizować czynniki utrudniające korzystanie z istniejących inicjatyw finansowego wspierania rozwoju tego sektora gospodarki. (fragment tekstu)

Microenterproses play important role in the regions development. But they have limited possibilities of gaining capital. The authoress of the article presents the chosen forms of regional financial supporting of the microenterprises in Zachodniopomorskie Voivodeshp. She consentrates on the possibilities of acquiring funds for commencement of business. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Dominak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 138
 2. D. Wyszkowska, Fundusze unijne jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce, G. Michalczuk, I. Przychocka, J. Sikorski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 148.
 3. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2006-2007, Żołnierski (red.), Żołnierski i P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 18.
 4. B. Mikołajczyk, Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007, s. 32
 5. B. Mikołajczyk, Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, Difin, Warszawa 2006, s. 211
 6. M. Brojakowska, Możliwości finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie procesu internacjonalizacji, [w:] Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce, G. Michalczuk, I. Przychocka, J. Sikorski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 26
 7. A. Micha, Ogólna charakterystyka sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne Problemy Usług nr 10, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 84
 8. G. Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 27.
 9. D. Zawadzka, Źródła finansowania działalności mikro- i małych przedsiębiorstw w regionie Pomorza Środkowego, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, P. Kapuś, J. Węcławski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 571
 10. D. Zawadzka, Struktura finansowania majątku mikro i małych przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr specjalny, maj 2008, s. 102-103.
 11. E. Stawasz, Pojecie i źródła finansowania MSP, [w:] Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, J. Bilski, E. Stawasz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 26
 12. K. Brzozowska, Luka kapitałowa we wczesnych etapach rozwoju małych innowacyjnych przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Mikrofirma 2008; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 492, Ekonomiczne Problemy Usług nr 16, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 152.
 13. S. Gudkova, Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 74.
 14. M. Kuk, Coraz trudniej o uzyskanie kredytu, Rzeczpospolita nr 29, 04.02.2009 r., Ekonomia i Rynek, s. B7.
 15. D. Zawadzka, Znaczenie kredytu kupieckiego dla mikro i małych przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne Problemy Usług nr 10, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 371.
 16. R. Rumiński, Współpraca kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw z bankami komercyjnymi. Doświadczenia Polski i Niemiec, Rozprawy i Studia t. 605, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 41
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu