BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydłowski Konrad (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Finansowanie działalności mikro oraz małych przedsiębiorstw z udziałem środków z funduszy pożyczkowych
Financing of Micro and Small Sized Enterprises With Capital From Loan Funds Usage
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 131-137, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Fundusze pożyczkowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Loan funds, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kluczowym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest konieczność pozyskiwania źródeł kapitału, niezbędnych w procesie finansowania bieżącej i inwestycyjnej działalności. Dynamiczny rozwój rynku finansowego stwarza przedsiębiorstwom szeroki zakres możliwości pozyskiwania instrumentów zewnętrznego finansowania. Należą do nich: kredyt bankowy, leasing, faktoring, pożyczka pozabankowa, emisja papierów wartościowych, środki pomocowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i szereg innych. Wyniki wielu badań dotyczących problematyki finansowania sektora mikro i małych przedsiębiorstw (MiMP) wskazują jednak na ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł kapitałowych. Wśród głównych przyczyn tego niekorzystnego stanu rzeczy wymienia się surowe wymagania kapitałodawców co do wysokości zabezpieczeń, historii kredytowej, wysokości wkładu własnego czy zakresu niezbędnej dokumentacji kredytowej. Istotne znaczenie ma również niski stopień wiedzy przedsiębiorców na temat poszczególnych źródeł kapitałowych, a także brak doświadczenia w kontaktach z instytucjami finansowymi. Utrudnienia w dostępie do zewnętrznych instrumentów kapitałowych sprawiają, że głównym źródłem finansowania dla większości mikro i małych firm jest kapitał własny. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja, biorąc pod uwagę niski stopień akumulacji finansowej tej grupy przedsiębiorstw. Rozwiązaniem, które w znacznym stopniu zwiększyłoby dostępność sektora MiMP do kapitału zewnętrznego, jest rozwój systemu funduszy pożyczkowych. (fragment tekstu)

One of the fundamental barriers in development of micro and small sized enterprises in Poland is the limited access to sources of financing. These difficulties have an effect in capital structures of companies. Most of companies are financing their activity with their own capital. One possible solution, which could allow theme some access to capital, is development of loan fund system. The main aim of this article is to present an essence of functioning of loan funds and benefits which have in co-operations between enterprises with this funds. The main indicators which characterize activity of loan funds in Poland were presented in the research part. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Pietryga, Fundusze pożyczkowe dla małych przedsiębiorstw, "Gazeta Prawna" 2005, nr 109 (1474).
  2. A. Okrasiński, Gdzie pożyczać, gdy bank odmawia, "Gazeta Prawna" 2005, nr 221 (1586).
  3. B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota, Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006, s. 63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu