BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winnicka-Popczyk Alicja (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Stosunek do ryzyka a sposób finansowania strategii wzrostu W firmach rodzinnych (wnioski z badań zachodnich i doświadczenia polskie)
The Approach to Risk and Financing A Growth Strategy in Family Firms (Conclusions From Foreign Research and Polish Experiences)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 138-145, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Ryzyko, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rodzinne
Risk, Company development strategy, Family-owned business
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Podstawowym celem przedsiębiorstwa rodzinnego jest maksymalizacja zasobów finansowych rodziny osiągana drogą inwestycji i rozwoju firmy. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych wymaga odpowiednich kapitałów, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Przyjęcie przez przedsiębiorstwo różnych źródeł finansowania jest określone strukturą kapitału, która ma spełniać obecne i przyszłe potrzeby członków rodziny - udziałowców oraz kapitałowe potrzeby samego przedsiębiorstwa. Brak wystarczających środków własnych i typowa dla większości firm rodzinnych strategia finansowa, polegająca na unikaniu kapitałów obcych, grozi zahamowaniem procesów wzrostowych, a to z kolei może zakończyć się utratą wypracowanej pozycji rynkowej i bankructwem. (fragment tekstu)

The paper focuses on the generic goal of family firms consisting in maximizing family resources through business development investments. In turn, the implementation of a family business growth strategy involves capital expenditures and taking risk at a given level. Financing the growth strategy in family firms and the level of risk to be taken are determined by such variables like: a family ownership concentration degree, management professionalizing, managerial demographics (age, education level, experience), macroeconomic conditions and the features of a sector the firm operates in. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B.D. Phillips, B.D. Kirckhoff, Formation, growth and survival: Small firm dynamics in the U.S. economy, "Small Business Economics" 1989, nr 1, s. 65-74.
  2. S.A. Zahra, Entrepreneurial Risk Taking in Family Firms, "Family Business Review", vol. XVIII, nr 1(March)/2005, s. 27-29.
  3. M.C. Jensen, W.H. Meckling, The theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics" 1976, nr 3, s. 305-360.
  4. W.S. Schulze, R.N. Dino, The Impact of Distribution of Ownership on the Use of Financial Leverage in Family Firms, The University of Connecticut, 1998.
  5. M.F.R. Kets de Vries, The Dark Side of CEO Succession, "Harvard Business Review", Jan./Feb. 1988.
  6. M. Cohn, Passing the Torch: Succession, Retirement, & Estate Planning in Family-Owned Businesses, McGraw-Hill, Inc., New York 1992, s. 58.
  7. L. Segil, Intelligent business alliances. How to profit using today's most important strategic tool, Random House, New York 1996, s. 37-50.
  8. A. Winnicka-Popczyk, Specyficzne problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwach rodzinnych - wnioski ze studiów literaturowych oraz dotychczasowych badań, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 3, s. 39-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu