BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Barbara (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)
Tytuł
Neuroinnowacje i innowacje w mikroprzedsiębiorstwach - wyzwania w warunkach kryzysu
Neuroinnovations and Innovations in Micro-Enterprises - Challenges in Circumstances of Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 155-162, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kryzys finansowy
Innovations, Small business, Financial crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Myślenie, pamięć, twórczość, kreowanie wizji i wszelkie inne procesy poznawcze są wynikiem procesów realizowanych przez system nerwowy. Doświadczenie ludzkie jest kombinacją lub syntezą informacji, które otrzymujemy, i które następnie są przetwarzane przez nasz system nerwowy. Neuroinnowacje (Neuroinnovations), pojęcie na razie raczej niespotykane w teorii, można określić jako stan wiedzy i zachowań, będący "swoistym pasem startowym" umożliwiającym przekształcenie istniejących możliwości w nowe idee innowacyjne. Neuroinnowacje można potraktować jako jedną z kategorii neurologiki1, nowej, projektowanej dyscypliny nauki, której misją społeczną jest zastosowanie nowych technologii do ewolucji umysłów w kierunku zmiany zachowań, w dziele budowania w każdym kraju gospodarki opartej na wiedzy, w celu zabezpieczenia stabilnego rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego, m.in. w oparciu o nowe technologie i innowacje. Firmy i społeczeństwo wyedukowane pod nowe wyzwania, mogą pełniej zaspokajać swoje potrzeby popytu i podaży. (fragment tekstu)

Neuroinnovations is an unprecedented term in theory, which can be defined as a state of knowledge and attitudes, being 'a specific runway' enabling a transformation of existing possibilities into new innovative ideas. Neuroinnovative challenges are crucial in circumstances of crisis. Innovations are not possible to be carried out without neuroinnovation in the sector of micro - enterprises, in research centers and in financial institutions. Beside so-called soft stimulating initiatives, there is a need of cash injection that would support neuroinnovations aiming at realization of innovative thinking, creating visions and other cognitive processes leading to implement innovation. In circumstances of crisis it is difficult but possible. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Koralewski, Wstęp do neurologiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  2. Z. Martyniak, Wstęp do inwentyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
  3. H. Bochniarz - PKPP Lewiatan, Innowacje i konkurencyjność. Kameraton Innowacyjności 2008, "Rzeczpospolita" z 11 grudnia 2008 r., s. 4.
  4. B. Bartkowiak. Liczę na unijny airbag, Magazyn gospodarczy Pomorza Zachodniego, Świat Biznesu, Szczecin 2009 s. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu