BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Lewczuk Aleksander (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Innowacyjność i źródła sukcesu w rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu na obszarach wiejskich w Polsce
Innovativeness and Success Sources in Agribusiness Enterprises Development on Rural Areas in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 163-171, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Rozwój przedsiębiorczości, Agroturystyka
Innovative character, Entrepreneurship development, Agrotourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces powstawania, funkcjonowania i rozwoju firm agrobiznesu na obszarach wiejskich w Polsce jest uwarunkowany wieloma czynnikami i zróżnicowany regionalnie. Szczególnie duże znaczenie w procesie funkcjonowania i rozwoju firm agrobiznesu ma poziom ich innowacyjności i systematyczne unowocześnianie stosowanych technologii. Doskonalenie procesów innowacyjnych w firmach agrobiznesu i ciągłe poszukiwanie źródeł sukcesu w ich rozwoju stanowi podstawowy warunek wzrostu konkurencyjności firm. W literaturze naukowej istnieje jednoznaczne stanowisko wielu autorów, że zwiększanie poziomu innowacyjności firm agrobiznesu stanowi podstawowy czynnik ich rozwoju, zwłaszcza w aspekcie procesu organizacji i zarządzania. Zdaniem Lemanowicz, w konkurencyjnej gospodarce, do dynamicznego i efektywnego rozwoju przedsiębiorstw potrzebna jest działalność innowacyjna, która stanowi zasadniczy czynnik decydujący o organizacji i konkurencji firm. Według autorki, we współczesnej gospodarce wdrażanie innowacji jest warunkiem sukcesu rynkowego i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej nad rywalami. Skuteczność procesów innowacyjnych jest związana głównie ze stopniem zgodności cech oferowanych w nowym produkcie z oczekiwaniami nabywców oraz skracaniem czasu trwania całego procesu innowacyjnego. (fragment tekstu)

The objective of the survey was to estimate innovativeness level and to recognize success sources in agribusiness development on rural areas in Poland. The survey was carried out in 2008. The survey included 820 agribusiness anterprises. The survey proved that 59.9% of agribusiness anterprises introduced innovations in their firms, which improved the process of development and competetiveness. The main source of information in innovations introduction for 92% of surveyed enterprises were other enterpises running similar activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Lemanowicz, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej, ,,Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2005, t. VII, z. 2.
  2. I. Hernik, K. Zięba, R. Mazur, Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o zasoby lokalne, [w:] Osiągnięcia transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów przygranicznych, A. Mickiewicz (red.), Wydawnictwo AR Szczecin, Szczecin 2003.
  3. T. Karkowski, Innowacje i przedsiębiorczość, ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 9.
  4. A. Matuszyk, Znaczenie rozszerzenia Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, J. Brudlak (red.), M. Kulikowski, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
  5. D. Sikorska, Wiedza i informacja jako elementy konkurencyjności przedsiębiorstw spożywczych, ,,Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2004, t. VI, z. 2.
  6. M. Grzybek, Wiedza a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, ,,Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", 2005, nr 1.
  7. E. Skrzypek, Kapitał intelektualny jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorczości, [w:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, S. Partycki (red.), Wydawnictwo UMCS Lublin, 2002.
  8. B. Tuzimek, Przedsiębiorczość w społeczności lokalnej. Wymiary sukcesu wiejskich przedsiębiorców ,,Wieś i Rolnictwo", Warszawa, 2002, nr. 2.
  9. Encyklopedia Biznesu, W. Pomykało (red.), Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu