BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Tytuł
Kredyt technologiczny jako forma wspomagania rozwoju działalności innowacyjnej w Polsce
Technological Credits as a Support of Innovation Activity in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 172-180, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Nakłady inwestycyjne, Kredyt, Rozwój, Innowacyjność, Projekty innowacyjne
Capital expenditure, Credit, Development, Innovative character, Innovative Projects
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Jednym ze sposobów ułatwiania działalności innowacyjnej jest wspomaganie finansowe. Projekty o wysokim stopniu innowacyjności, ze względu na swoją specyfikę i nowatorski charakter, a także najczęściej wysokie nakłady inwestycyjne niezbędne do rozpoczęcia działalności, muszą pokonać wiele barier dla uzyskania odpowiedniego poziomu finansowania, Podstawowym powodem powstawania takich trudności są zbyt niskie kapitały własne, a także niemożność spełnienia kryteriów stawianych w ramach programów unijnych albo zbyt niskie kwoty oferowanej pomocy w stosunku do potrzeb inwestycyjnych danego przedsięwzięcia. Celem opracowania jest ocena wprowadzonego w Polsce w 2005 r., a zmienionego w 2008 r., preferencyjnego kredytu technologicznego jako finansowego instrumentu polityki państwa w zakresie stymulowania rozwoju innowacji w kraju. (fragment tekstu)

Innovative projects have serious problems to cover their capital needs. In Poland, on base of a governmental Technology Credit Fund, special loans to micro, small and medium-sized enterprises will be granted by commercial banks from their own means, whereas Bank Gospodarstwa Krajowego will pay off a part of an incurred credit in a form of technological bonus from the Technology Credit Fund. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 148.
  2. A. Lewicki, Nowy kredyt technologiczny, Bank nr 7-8/2008, s. 64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu