BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glabiszewski Waldemar (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Tytuł
Innowacje technologiczne i ich źródła w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu kujawsko-pomorskiego
The Sources of Technological Innovations on the Sample of Smes in Kujawso-Pomorskie Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 181-188, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Innowacje, Technologia, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovations, Technology, Small business
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Każde przedsiębiorstwo, aby być konkurencyjnym i dostarczać na rynek najlepszą z perspektywy klienta ofertę, musi w odpowiedni sposób zarządzać rozwojem wykorzystywanych w swojej działalności technologii, które mają bezpośredni wpływ na wytwarzane produkty, chociażby ich jakość, elastyczność czy rynkową nowość, na sposób i warunki ich dostarczania do klienta, na cenę produktów wynikającą na przykład z kosztów ich wytworzenia, jak również na i formy komunikowania się z rynkiem, skłaniające klienta do zakupu produktu. Innymi słowy, technologia warunkuje właściwe kreowanie skutecznych instrumentów konkurowania. Mówiąc o rozwoju technologii należy mieć na myśli jej jakościowe zmiany, przejawiające się w doskonaleniu dotychczasowych, jak i wprowadzaniu nowych. Pożądane kierunki zmian technologii w przedsiębiorstwie powinny przede wszystkim uwzględniać świadome i potencjalne wymagania klientów, starania konkurentów oraz możliwości nowo pojawiających się rozwiązań w otoczeniu technologicznym. Przedsiębiorstwa, kreując technologiczne innowacje, powinny zastanowić się nad dostępnymi źródłami ich pozyskania oraz nad kryteriami ich wyboru, aby wdrożyć innowacje, pozwalające na budowanie znaczących i trwałych przewag konkurencyjnych. (fragment tekstu)

The condition of the success in demanding and dynamically changing economic reality is introducing inventive technological changes that enable the enterprises building their competitive advantage which means delivering to the market more attractive products than the competitors offer. The paper depicts the activities of SMEs in Kujawsko-Pomorskie region on the field of implementing new technologies. Moreover, it is an attempt to identify the effects as well as the barriers connected with introducing innovative technologies. The main part of the paper is presentation of the research findings concerning the real sources of technological innovations and their importance as well as the premises of their utilization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Trott, Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, New York 2008, s. 15.
  2. A. Pomykalski, Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001, s. 13.
  3. S. Łobejko, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2005, s. 68-69.
  4. M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 84.
  5. M. Dodgson, D. Gann, A. Salter, The Management of Technological Innovation. Strategy and Practice, Oxford University Press Inc., New York 2008, s. 2.
  6. A. H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006, s. 25.
  7. M. Haffer, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, [w:] Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, red. M. Haffer, R. Haffer, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008, s. 81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu