BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Krajowy fundusz kapitałowy jako czynnik publicznego wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP
National Capital Fund as an Element of Public Support of Innovation in Sme Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 205-211, wykr.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Wsparcie finansowe, Instytucje publiczne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financial support, Public institutions, Enterprise innovation, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi podstawę funkcjonowania współczesnych systemów gospodarczych. Ilościowy udział tej grupy podmiotów w ogólnej liczbie uczestników rynku determinuje w sposób bezpośredni poziom rozwoju gospodarek narodowych oraz określa stopień ich innowacyjności. Podstawowym czynnikiem ograniczającym implementację innowacyjnych przedsięwzięć w polskim sektorze MSP jest występowanie bariery finansowej. Ograniczony dostęp do źródeł zewnętrznego zasilenia finansowego przez małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące innowacyjne projekty wynika przede wszystkim z wysokich kosztów wdrożenia innowacji, słabego wyposażenia MSP w kapitały własne oraz poziomu ryzyka towarzyszącego realizacji przedsięwzięć na wczesnym ich etapie. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja utworzonego z rządowej inicjatywy Krajowego Funduszu Kapitałowego SA jako publicznego instrumentu kapitałowego służącego finansowemu wsparciu polskiego sektora MSP. (fragment tekstu)

The main obstacle in innovation inculcate in SMEs' is a high cost of the implementation process. One of the ways to provide financial support to innovative and research and development activity in Poland is the National Capital Fund (NCF). The article presents basics of the NCF functioning, mechanism of funding and the forms of grants. Moreover, the paper shows possible benefits which may be gained in favour of Polish economy by using the NCF as the method of financing innovative SMEs'. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Świderska, Quasi-fundusze Venture Capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 27-29.
  2. A. Jargot, Kto skorzysta z programu Krajowego Funduszu Kapitałowego, "Gazeta Prawna" 2007, nr 115 (1985), s. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu