BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Zygmunt (Politechnika Wrocławska), Mazur Hanna (Politechnika Wrocławska), Mendyk-Krajewska Teresa (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej
The Importance of ICT in E-Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 51-60, bibliogr. poz. 16
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
e-usługi publiczne, Administracja publiczna, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Public e-services, Public administration, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Realizacja zadań publicznych przez administrację państwową drogą elektroniczną jest bardzo ważnym elementem rozwoju społeczeństwa informacyjnego i ma duży wpływ na ocenę pracy urzędów. Do świadczenia usług drogą elektroniczną potrzebna jest odpowiednia infrastruktura teleinformatyczna, w tym powszechny szerokopasmowy dostęp do Internetu. Jednym z podstawowych warunków uzyskania pożądanej efektywności i sprawności systemu informacyjnego państwa jest zapewnienie współdziałania ze sobą różnych systemów teleinformatycznych, co nie jest łatwym zadaniem. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące rozwoju i bezpieczeństwa usług realizowanych w administracji publicznej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych - niezwykle istotne dla obserowanego procesu informatyzacji kraju.(abstrakt oryginalny)

The implementation of public tasks by public service with the means of electronic measures is a very important element in the development of the information society and has a large impact on the evaluation of offices. For the provision of electronic services an adequate ICT infrastructure is needed including common broadband access to Internet. One of the basic conditions of obtaining the desired level of efficiency and effectiveness of a country's information system is the assurance of interaction of the various ICT systems, which is not an easy task. The article presents the issues of development and security of services implemented in public administration using ICT - so important for the observed process of computerization of the country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bangenmann M. (1994), Europe and the Global Information Society: Recommendations to the European Council, Bruksela.
 2. Czubkowska S. (2013), Wielki plan Boniego. Polska europejską potęgą? http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/422324,plan-boniego-polskaeuropejska- potega-w-e-administracji.html.
 3. Faracik B. (2012), Policy paper: prawa człowieka i demokracja w centrum działań UE czyli "Strategia UE w zakresie praw człowieka w działaniach zewnętrznych", http://www.europapraw.org/c/policy-papers.
 4. Feliksiak M. (2012), Korzystanie z Internetu􀀏􀀃, Komunikat z badań CBOS nr BS/81/2012.
 5. IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology, New York 1990.
 6. Kotecka S. (2013), Krótkie sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Informatyzacja usług związanych ze stanem cywilnym", usc.pl/profesjonalisci/index.php?strona= wydarzenia&typ=2&id=29.
 7. Opinia Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie aplikacji mobilnych, 00461/13/PL (2013).
 8. Projeskt założeń do projektu ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, usc.pl/profesjonalisci/index.php?strona=wydarzenia&typ=2&id=24 (2013).
 9. Raport: Digital Trends 2013- www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/branze/ tmt/6073e908a59e1410VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm (2013).
 10. Rejestry: bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje, finanse.mf.gov.pl/systemyinformatyczne (2013).
 11. Sobczak K. (2013), Rzecznicy od danych osobowych za lepszą ochroną prywatności, www.lex.pl/czytaj/-/artykul.
 12. Stec-Fus D., Warszawski M. (2013), Kosztowny bład Pesel-u, www.dziennik polski24.pl/pl/aktualnosci/kraj/1298477-kosztowny-blad-pesel-u.html.
 13. Stevenson D. (1997), The Independent ICT in Schools Commission, Information and Communications Technology in UK Schools, an independent inquiry, London.
 14. Tabor M. (2012), Nie używam profilu zaufanego na ePUAP, computerworld.pl/ artykuly/382785/Nie.uzywam.profilu.zaufanego.na.ePUAP.html.
 15. Usługa powszechna na ePUAP, mac.gov.pl/dzialania/usluga-powszechna-na-epuappismo- ogolne-do-podmiotu-publicznego (2013).
 16. Wiewiórowski W.R., Kohnstamm J. (2013), Deklaracja Warszawska w sprawie upowszechniania się aplikacji w społeczeństwie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu