BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potocki Tomasz (Firma Impaq-Polska), Świst Tomasz (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Mocna efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie - mit a rzeczywistość
The Strong Informative Efficiency of The Stock-Exchange in Warsaw - the Myth and the Reality
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2009, nr 23, s. 16-34, tab., bibliogr. s. 33-34.
Słowa kluczowe
Analiza informacyjna, Informacja spółek giełdowych, Efektywność rynku
Information analysis, Listed companies information, Market effectiveness
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Występowanie silnej formy efektywności rynku implikuje niemożliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków z posiadania dowolnego zbioru informacji. Zatem posiadanie nie tylko informacji cenowej i fundamentalnej, lecz także poufnej, nie pozwala na zbudowanie długookresowej, dochodowej strategii inwestycyjnej. Rynek jest silnie efektywny, gdy wszystkie informacje zarówno publiczne, jak i poufne znajdują szybkie odzwierciedlenie w cenach rynkowych akcji. Akceptacja takiej efektywności wskazuje, że nie tylko inwestorzy bazujący na ogólnie dostępnych danych, ale także ci, którzy korzystają z informacji poufnych, nie są w stanie wygrać z rynkiem i osiągnąć ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Ze względu na informację poufną, która nie jest bezpośrednio obserwowalna, autorzy opierają się na domniemaniu posiadania informacji tego typu przez jednostki rekomendujące, ściśle powiązane z rynkiem kapitałowym. W niniejszym artykule podjęto próbę weryfikacji mocnej formy efektywności informacyjnej opierając się na rekomendacjach 52 podmiotów uprzywilejowanych pod kątem dostępu do niepublicznych informacji i specjalistycznej wiedzy. (fragment tekstu)

The informative efficiency of the market is the issue verified considering its three different kinds. The tests of the weak form have a reflection in the prices of the shares in their historical value. The majority of the research proves that there is no possibility to achieve abnormal rate of return on the basics of technical analysis. Considering half-strong form, empirical investigation do not give one straight answer, however the majority of results leans towards supporting half-strong form of informative efficiency. Consequently, it is impossible to achieve unusual profits in a longer period of time based on the technical and fundamental analysis. The next means of the efficiency which is hard to be verified is its strong form. With regard for the need to consider this issue in the analysis of the unpublic information, it is the most difficult to examine. The aim of this article is to try to verify a strong form of the informative efficiency on the basics of assumption that recommending individuals have an access to the information which is not available to the wider group of investors. The investigation was carried out on the reports from 52 institutions, which recommendations (1925 events) concern the companies of index WIG 20 between 01.01.2005 and 03.06.2008. In most cases the results of the investigations lead towards the hypothesis that there is a strong informative efficiency in the Stock-Exchange in Warsaw. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A. D., 2000, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Ambachtsheer K., 1972, Portfolio Theory and the Security Analyst, "Financial Analyst Journal" Vol. 28, Issue VI.
 3. Ambachtsheer K., 1974, Profit Potential in an 'Almost Efficient' Market, "Journal of Portfolio Management" Vol. 28, Fall.
 4. Buczek S., 2005, Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 5. Brown L. D., Richardson G. D., Trzcinka C. A., 2003, Strong-form efficiency on the Toronto Stock Exchange: An examination of analyst price forecasts, EBSCO Publishing.
 6. Czekaj J., Wo M., Żarnowski J., 2001, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Dimson E., Marsh P., 1984, An Analysis of Brokers' and Analysts' Unpublished Forecasts of UK Stock Returns, "Journal of Finance" Vol. 5, December.
 8. Elton E., Gruber M., 1998, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wig-Press, Warszawa.
 9. Fama E., 1965, The Behavior of Stock-Market Prices, "Journal of Business" Vol. 38, Issue 1, January.
 10. Fama E., 1970, Efficient Capital Markets: Review of the Theory and Empirical Work, "Journal of Finance", May.
 11. Fama E., 1998, Market Efficiency, Long-term Returns and Behavioral Finance, "Journal of Financial Economics", August.
 12. Fitzgerald M., 1975, A Proposed Characterization of UK Brokerage Firms and Their Effects on Market Prices and Returns, International Capital Markets, North-Holland, New York.
 13. Fundowicz J., Wynikiewicz B., 2004, Rynek jest już dojrzały, "Rzeczpospolita", 9.10.
 14. Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A., 1996, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Jaffe J., 1974, Special Information and Insider Trading, "Journal of Business" Vol. 47, Issue 3, July.
 16. Jensen M., 1969, Risk, the Pricing of Capital Assets and the Evaluation of Investment Portfolios, "Journal of Business" nr 42(2).
 17. Kara A., Denning K. C., 1998, A model and empirical test of the strong form efficiency of US capital markets: more evidence of insider trading profability, "Applied Financial Economics" VIII.
 18. Keown A. J., Pinkerton J. M., 1981, Merger Announcements and Insider Trading Activity: An Empirical Investigation, "The Journal of Finance" Vol. 36, nr 4.
 19. LeRoy S., 1976, Efficient Capital Markets: Comment, "Journal of Finance", March.
 20. Malkiel B. G., 2003, Błądząc po Wall Steet. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem, Wig-Press, Warszawa.
 21. Malkiel B. G., 1992, Efficient Market Hypothesis, w: New Palgrave Dictionary of Money and Finance, Macmillan, London.
 22. Morse D., 1980, Asymmetrical Information in Securities Markets and Trading Volume, "Journal of Financial and Quantitative Analysis".
 23. Penman S. H., 1982, Insider Trading and the Dissemination of Firms' Forecast Information, "Journal of Business" Vol. 55, nr 4.
 24. Przekota G., Szczepańska-Przekota A., 2008, Analiza empiryczna efektywności polskiego rynku akcji, Ośrodek Analiz Statystycznych, Warszawa.
 25. Snarska A., 2005, Statystyka, ekonometria, prognozowanie. ćwiczenia z Excelem, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 26. Socha J., 2001, Zrozumieć Giełdę, PWE, Warszawa
 27. Szyszka A., 2003, Efektywność giełdy papierów wartościowych na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 28. Ślepaczuk R., 2006, Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku, Wydawnictwo Internetowe "e-Finanse" Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, I.
 29. Ziarko-Siwek U., 2005, Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu