BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żółtowski Bogdan (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland), Drelichowski Ludosław (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland), Żółtowski Mariusz (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland)
Tytuł
Creating Structures of the Interdisciplinary Teams
Tworzenie struktur zespołów interdyscyplinarnych
Źródło
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 2014, T. 72, s. 102-116, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Innowacje, Transfer wiedzy, Transfer technologii, Finansowanie badań naukowych
Knowledge, Innovations, Knowledge transfer, Technology transfer (TT), Financing scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postęp naukowy i techniczny oraz będące jego wytworem innowacje w ujęciu społecznej odpowiedzialności są znaczącym czynnikiem wzrostu gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw. Nowe technologie powstające we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw są upowszechniane w procesach wdrażania technologii i dyfuzji innowacji. W tej pracy omówiono pokrótce główne elementy tworzenia wiedzy oraz innowacji w tworzonych doraźnych strukturach interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Wiedza w procesie tworzenia innowacji w ujęciu potrzeb przedsiębiorstwa to podstawy badań zespołów interdyscyplinarnych powoływanych doraźnie w uczelniach, borykających się z wieloma trudnościami. Mozolna i ofiarna praca zespołów badawczych, wspartych nowoczesnymi technikami wirtualnymi, często wydaje zaskakujące rezultaty. (abstrakt oryginalny)

Scientific and technical progress and which are the product of innovation in terms of corporate social responsibility is an important factor of economic growth and competitiveness. New technologies are emerging in cooperation with scientific institutions and enterprises are disseminated in the process of technology implementation and the diffusion of innovation. This paper discusses briefly the main elements of knowledge creation and innovation in the structures created ad hoc interdisciplinary research teams. Knowledge of the process of innovation in terms of business needs is the basis of interdisciplinary research teams in universities Ad-hoc, face several difficulties. The laborious and self-sacrificing work of research teams, supported by modern techniques virtual, it often shows surprising results. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowicz W., Zadura G. (ed): Knowledge Discovery for Business Information Systems, Kluver Academic Publishers Boston, 2001 431pp.
 2. Adler, P., Clark, K. : Behind the learning curve: a sketch of the learning process, Management Science, Vol. 37, No. 3, 1991.
 3. Arrow K. J.: Methodological individualism and social knowledge, Richard T. Ely Lecture, in AEA Papers and Proceedings, Vol. 84, No. 2, 1994.
 4. Bryan C. S.: Olser: Inspirations from a great Physician, Oxford University Press, 1997.
 5. Cave M., Hanney S., Henkel M., Kogan M.: The use of performance indicators: The rise of the quality movement, Jessica Kingsley Publishers, London 1997.
 6. Cohen W. M., Levinthal D.A.: Absorptive capacity: A new prospective on learning and innovation, Administrative Science Quarterly, Vol. 35, 1990 pp.12-152.
 7. Coleman J. : Social Capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, Vol. 94 (supplement), 1998 pp. 95 - 120.
 8. Cempel C.: Modern issues of methodology and philosophy of research, ITE - PIB, Radom 2010.
 9. Cempel C. : Engineering of creativity in design innovation, ITE - PIB, Radom 2011.
 10. Drelichowski L. : Elements of the theory and practice of management of information technologies in the enterprise. Oxford University, ATR Bydgoszcz 2000.
 11. Drelichowski L. : Theoretical and practical aspects of knowledge management in enterprises. Publishers. AR Szczecin 2002 pp. 541-549.
 12. Drucker P.: Inspiration and fart or innovation and entrepreneurship. Studio Emka, Warsaw, 2004.
 13. Foray D.: Production and distribution of knowledge in the new systems of innovation: The role of intellectual property rights, Review, Vol. 14, 1994 pp. 19-152.
 14. Kacprzyk J., Zadrożny S.: Data Mining via fuzzy querying over the Internet. W: O. Pons Knowledge Management in Fuzzy Database. PHYSICA-VERLAG, Heidelberg-New York, 2000 pp. 211-233.
 15. Kacprzyk J., Zadrożny S.: Computing with words in intelligent database querying: standalone and Internet - based applications. Information Sciences, vol. 13, 2001 pp.71-109.
 16. Kisielnicki J., Sroka H.: Information systems business. Placet Agency, Warsaw 1999.
 17. Manka J., Krupa W., Krupa K.: Knowledge Management and accelerator expansion. Film Economica 157, 2002 pp. 455-465 University of Lodz.
 18. Sroka, H.: Computer-aided decision in management and finance, AE, Katowice 1994.
 19. Żółtowski M.: The safety of the construction with utilization of the modal analysis.. Department of the management, PC, Częstochowa 2010 pp.169-183.
 20. Zoltowski B., Lukasiewicz M. : Diagnosis of Vibration machines. ITE, Radom 2012.
 21. Zoltowski B., Landowski, B., Przybyliński B.: Design of machine operation. ITE - National Research Institute, Radom 2012.
 22. Zoltowski, B.: Virtual engineering methods in the study of, safety and environmental risks operated machines. Ed. UTP Bydgoszcz 2012.
 23. Żółtowski M. : The computer aided of the management the system of exploitation. The integrated by computer management, T. II, Publishing Annexe Polish Company Management Production, Opole, 2011.
 24. Żółtowski M.: Modal analysis in the investigation of building materials. ITE - PIB, Radom, 20011 p. 167.
 25. Żółtowski M.: The computer systems of management in the engineering of the production. ITE-PIB, Radom, 2011 p. 272.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-324X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu