BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sudolska Agata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Tytuł
Skłonność przedsiębiorstw sektora MSP do podejmowania kooperacji o charakterze proinnowacyjnym
The Tendency of Smes to Start Proinnovative Cooperation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 225-232, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje
Small business, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadniczym procesem obserwowanym we współczesnej gospodarce jest globalizacja. Obserwacja gospodarki wskazuje, że w dobie globalizacji innowacje są najważniejszym elementem walki konkurencyjnej, z jaką przedsiębiorstwa mają do czynienia na rynku. Niewątpliwie jedną z dróg podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw jest budowanie na rynku więzi współpracy z dostawcami i odbiorcami, jak również, chociaż znacznie rzadziej, z konkurentami. Kooperacja taka ma na celu realizację określonych przedsięwzięć, co jest możliwe dzięki łączeniu zasobów i kompetencji przedsiębiorstw podejmujących współpracę. Współcześnie obserwuje się, iż stale rośnie grupa przedsiębiorstw, które dostrzegają, że realizowane przez nie dotychczas strategie konkurencji i ozwoju wymagają zmian. Przedsiębiorstwa te zaczęły zauważać szansę szybszego rozwoju w koncepcji współdziałania związanego z budowaniem różnego rodzaju więzi rynkowych, w tym m.in. relacji o charakterze proinnowacyjnym. Wśród nich dużą grupę stanowią podmioty reprezentujące sektor MSP. Mniejsze przedsiębiorstwa mają bowiem ograniczony dostęp do kapitału, nowości technicznych i technologicznych, często nie dysponują własnym zapleczem badawczo- rozwojowym, co stanowi duże utrudnienie w realizacji ekspansji rynkowej. W związku z powyższym, podjęcie kooperacji z innymi podmiotami jawi się jako szansa rozwoju dla małych i średnich firm, które dzięki współpracy zapewniają sobie zasoby niezbędne do odniesienia sukcesu na rynku. (fragment tekstu)

The constantly changing structure of market competition as well as the turbulently developing environment require new orientation of the enterprises. Today successful enterprises have to realise that they should compete in a way that enhances rather than undercuts inter-firm cooperation. The point of the current company shape-up boom is to achieve the value that comes when the whole adds up to more than the sum of the parts. The paper is an attempt to point out the external and internal factors encouraging firms to cooperate and their tendency to implement cooperation strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Dworzecki, A. Krejner-Nowecka, Sposoby tworzenia organizacji sieciowych, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, Z. Dworzecki (red.), Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa 2002, s. 104.
  2. A. Sosnowska, S. Łobejko, Małe przedsiębiorstwo innowacyjne w relacji z otoczeniem, [w:] Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2007, s. 350.
  3. D. Ford, L. Gadde, H. Hakansson, I. Snehota, Managing Business Relationships, John Wiley & Sons Ltd., London 2003, s. 42-45, J. Child, D. Faulkner, Strategies of Cooperation. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford 1998, s. 67-68.
  4. J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 211.
  5. J. Pfeffer, G. Salancik, The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper & Row, Ney York 1978, s. 234.
  6. M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000, s. 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu