BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Batóg Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Funkcja diagnostyczno-prognostyczna porządkowych modeli logitowych kwartalnej stopy zwrotu dla spółek z sektora Budownictwo
Diagnostic and Prognostic Function of Ordinal Logit Models of Quarterly Rate of Return
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 491-506, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Modele doskonałości
Capital market, Excellence models
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
We wcześniejszych pracach autorki wykorzystywały do diagnozowania i prognozowania modele zmiennych jakościowych z ustalonymi wskaźnikami finansowo-ekonomicznymi jako zmiennymi objaśniającymi, natomiast zmienną objaśnianą była stopa zwrotu poddana transformacji na zmienną porządkową. Celem obecnego artykułu jest identyfikacja takiego zestawu zmiennych objaśniających (wskaźników finansowo-ekonomicznych), który najlepiej wyjaśnia kształtowanie się zmiennej objaśnianej (metoda Hellwiga, metoda regresji krokowej, porównanie jakości modeli wielomianowych dla różnych zestawów zmiennych) oraz porównanie efektywności prognoz kategorii kwartalnych stóp zwrotu spółek giełdowych wyznaczonych na podstawie oszacowanych modeli z uwzględnieniem okresu spadków oraz wzrostów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie przeprowadzono dla spółek z sektora Budownictwo, przy czym porządkowe modele wielomianowe zostały oszacowane na podstawie danych kwartalnych w latach 1998-2011, natomiast prognozy pozycji spółek giełdowych wyznaczono na I kwartał 2012 roku.(abstrakt oryginalny)

In the previous works the Authors proposed application of ordinal logit models to forecasting the belongingness of the firms noted on Warsaw Stock Exchange to one of the category of rate of return. The dependent variable - rate of return - was transformed into variable measured on ordinal scale (four categories). Four economic-financial ratios (chosen apriori) were explanatory variables. The first aim of this paper was identification of the best set of explanatory variables chosen by means of Hellwig's method, stepwise regression and comparing the quality of different estimated models. The second aim of the paper was analysis of effectiveness of forecasts computed for periods of the boom and the fall in stock market. The quarterly data concerned the firms from Construction Sector noted on Warsaw Stock Exchange. Models were estimated on the base of period 1998-2011 and forecasts were computed for the first quarter of 2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltagi B.H. (red.) [2003], A Companion to Theoretical Econometrics, Blackwell Publishing, Malden, Oxford.
 2. Batóg B., Wawrzyniak K. [2004], Diagnozowanie i prognozowanie kondycji spółek giełdowych za pomocą modeli probitowych i logitowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Batóg B., Wawrzyniak K. [2005], Modele probitowe i logitowe jako podstawa systemu diagnoz na przykładzie sektorów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Batóg B., Wawrzyniak K. [2007], Efektywność prognoz pozytywnej diagnozy łącznej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek giełdowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Batóg B., Wawrzyniak K. [2008a], Wielomianowe modele zmiennych jakościowych w diagnozie i prognozie sektorowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: P. Dittmann, J. Szanduła (red.), Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław.
 6. Batóg B., Wawrzyniak K. [2008b], Prognozy logitowe diagnoz na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 7. Batóg B., Wawrzyniak K. [2010], Dywersyfikacja spółek giełdowych z wykorzystaniem modeli wielomianowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Cameron A.C., Trivedi P.K. [2005], Microeconometrics. Methods and applications, Cambridge University Press, Cambridge.
 9. Cramer J.S. [2003], Logit Models from Economics and Other Fields, Cambridge University Press, Cambridge.
 10. Gruszczyński M. (red.) [2010], Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 11. Gruszczyński M. [2001], Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. Hosmer D.W., Lemeshow S. [2000], Applied Logistic Regression, John Wiley & Sons, New York.
 13. Hozer J., Zawadzki J. [1990], Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa.
 14. Kleinbaum D.G., Klein M. [2002], Logistic Regression, Springer, New York.
 15. Maddala G.S. [2006], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Nowak E. [1990], Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów gospodarczych, PWE, Warszawa.
 17. Stanisz A. [2007], Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem StatisticaPL na przykładach z medycyny, t. 2: Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft Polska, Kraków.
 18. Wiśniewski J.W. [1986], Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu