BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Załęczna Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Znaczenie nieruchomości mieszkaniowych w aktywach osób w wieku emerytalnym
The Importance of Housing in the Assets of People in Retirement Age
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 519-531, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Nieruchomości, Odwrócona pożyczka hipoteczna
Capital market, Real estate, Reverse mortgage
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cykl życia człowieka jest nierozerwalnie związany ze zmieniającymi się potrzebami dotyczącymi miejsca i standardu zamieszkiwania. Analizując najbardziej typowy w krajach rozwiniętych model własnościowy, można wyróżnić co najmniej cztery fazy życia człowieka w aspekcie uzyskania samodzielności i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych - mieszkanie wspólnie z rodzicami, pierwsze własne mieszkanie, własny dom lub apartament na potrzeby zwiększonej rodziny i mieszkanie odpowiadające potrzebom osoby starszej. Dotychczas instytucje finansowe kierowały oferty przede wszystkim do osób młodych nabywających nieruchomości mieszkaniowe, jednakże w ostatnich latach pojawiły się nowe produkty finansowe wykorzystujące prawa do nieruchomości mieszkaniowych, oferowane przez banki i prywatnych inwestorów osobom starszym. Pozwalają one uzyskać osobom w wieku emerytalnym dodatkowe środki finansowe bez konieczności sprzedaży i przenoszenia się do nieruchomości mieszkaniowych o niższym standardzie. Celem artykułu jest określenie korzyści i wad tego typu rozwiązań, w kontekście kulturowym i instytucjonalnym.(abstrakt oryginalny)

The cycle of human life is inextricably linked with the changing needs for space and standard of living. For many years financial institutions directed their offers especially for young people purchasing residential property, but in recent years there have been new financial products offered by banks and private investors to the elderly people being owner-occupiers. These special instruments can bring people of retirement age additional funds without selling own house or apartment. The purpose of this article is to determine the benefits and drawbacks of such solutions in the cultural and institutional context of changing modern world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ball M. [2011], 2011 European housing review, RISC, London.
 2. Ball M. [2012], 2012 European housing review, RISC, London.
 3. Davidoff T., Welke G. [2004], Selection and Moral Hazard in the Reverse Mortgage Market , October 21, SSRN, www.ssrn.com.
 4. Dochody i warunki życia ludności Polski EU - SILC 2010.
 5. Doling J., Horsewood N., Neuteboom P. [2009], An alternative approach to pension fi nance: the case of reverse mortgage, Demhow project.
 6. Dykstra P.A. [2010], Intergenerational family relationships in ageing societies, United Nations Geneva.
 7. Huan C., Mahoney J. [2002], Equity release mortgages, "Housing Finance International", Vol. 16, No. 4, 29-35.
 8. Kinsella K., Wan H. [2008], An Aging World, U.S. Census Bureau, International Population Reports, P95/09-1, U.S. Government Printing Offi ce, Washington, DC, 2009.
 9. Maj-Waśniowska K., Cycoń M. [2011], Formy odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce na tle wybranych krajów UE, "Zeszyty Naukowe PTE", 11, 195-209.
 10. OECD Pensions Oulook 2012 [2012], OECD Publishing.
 11. Pawłęga S. [2009], Formy kredytu senioralnego w wybranych krajach i w Polsce, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 4, 103-116.
 12. Projekt DEMHOW, Demographic change and housing wealth, FP7 reference number 216865.
 13. Projekt OSIS, Origins of security and insecurity. The interplay of housing systems with jobs, household structures, fi nance and social security, CIT2-CT-2004-506007.
 14. Rowlingson K. [2006], Living Poor to Die Rich'? Or 'Spending the Kids' Inheritance'? Attitudes to Assets and Inheritance in Later Life, "Journal of Social Policy", Vol. 35, Iss. 02, April, 175-192.
 15. Toussaint J., Elsinga M. [2007], Home ownership as a fi nancial resource? Household's perceptions in eight European countries, referat konferencyjny, APNHR 2007 Conference Transformations in Housing, Urban Life, and Public Policy, Seoul, Korea.
 16. Toussaint J. [2011], Housing wealth in retirement strategies. Towards understanding and new hypotheses, Delft University Press, Delft.
 17. Ward J. [2004], Home equity release with reverse mortgages, "Regional Economic Bulletin", October, 9-16.
 18. Założenia do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym [2011], Ministerstwo Finansów, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu