BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska Justyna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Application of the Servqual Method in Studies on the Quality of Services Provided by the Agricultural Social Insurance Fund
Zastosowanie metody Servqual w badaniach poziomu jakości usług świadczonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2012, nr 7 (1), s. 95-106, rys., tab., bibliogr. s. 106
Słowa kluczowe
Metoda SERVQUAL, Jakość usług, Jakość życia, Badanie jakości
SERVQUAL method, Quality of services, Quality of life, Quality research
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
Agricultural Social Insurance Fund
Abstrakt
W artykule przedstawiono zastosowanie metody Servqual w badaniach poziomu jakości usług świadczonych klientom Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Klienci ocenili pięć wymiarów świadczonej usługi w trzech płaszczyznach: jakość oczekiwana, jakość aktualna, jakość minimalna. Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe było wychwycenie luk, które pojawiają się w procesie świadczenia usług. Respondenci ocenili jakość usługi świadczonej przez KRUS na dość wysokim poziomie. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the application of the Servqual method in studies on the quality of services provided among the clients of the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS). The clients evaluated five dimensions of the service provided in three aspects: the expected quality, the actual quality and the minimum quality. Thanks to the studies conducted, identification of gaps that emerged in the service provision process was possible. The respondents rated the quality of service provided by the KRUS as representing a relatively high level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J. 2004. Zarządzanie relacjami z klientem. Difin. Warszawa 2004.
  2. Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, p. 188-195, http://www.we.vizja.pl/en/ download- pdf/id/214 (5.12.2011).
  3. Krus w liczbach. http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/zestawienie-liczby- swiadczeniobior-cow-krus-i-osob-objetych-ubezpieczeniem-spolecznym-rolnikow-w-latach-1991-2010/l (18.10.2011).
  4. Witkowska J. 2007. Zastosowanie metody Servqual w badaniach poziomu satysfakcji klientów z kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych. Problemy Jakości, 10: 33-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu