BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawron Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rozwój aglomeracji miejskich i ich znaczenie dla rozwoju lokalnego rynku nieruchomości
The Development of Urban Areas and Their Impact on the Local Real Estate Market Development
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 135-151, rys., tabl., bibliogr. 7 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Aglomeracje miejskie, Rozwój miasta, Rynek nieruchomości, Dynamika cen, Suburbanizacja
Urban agglomerations, City development, Real estate market, Price dynamics, Suburbanization
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Jednym z nowych zjawisk we współczesnych społeczeństwach jest powstawanie dużych aglomeracji miejskich. Społeczno-ekonomiczny mechanizm powstawania aglomeracji i jego skutki wymagają jeszcze szerokich interdyscyplinarnych badań. Jednym z etapów powstawania aglomeracji jest suburbanizacja terenów podmiejskich. Autor na przykładzie powstawania aglomeracji poznańskiej i procesów suburbanizacji na tym terenie próbował ocenić skutki demograficzne i społeczne oraz urbanistyczne tych procesów. Następnie próbował ocenić, w jaki sposób rozwój tych procesów wpływał na rozwój lokalnego rynku nieruchomości budowlanych. Stwierdzono na podstawie badań wyraźny okresowy wzrost obrotów i cen działek pod budownictwo jednorodzinne w strefie podmiejskiej Poznania. Kryzys na rynku nieruchomości spowodował spadek zainteresowania ze strony inwestorów indywidualnych zakupem działek pod budownictwo mieszkaniowe. Pojawili się jednak na tym rynku deweloperzy, którzy oferują różne, dość atrakcyjne i konkurencyjne z mieszkaniami czy tym bardziej domami w mieście, formy zabudowy mieszkaniowej. Tak więc taki segment rynku nieruchomości jak rynek mieszkaniowy na terenach podmiejskich nadal rozwija się i w istotny sposób wpływa na warunki funkcjonowania lokalnych rynków mieszkaniowych w dużych aglomeracjach miejskich. (abstrakt oryginalny)

One of the recent phenomena in modern societies is the creation of large urban agglomerations. Socioeconomic consequences and mechanisms of their formation require a thorough and interdisciplinary research. Suburbanization is one of the stages in the process of creating an urban agglomeration. On the basis of Poznań agglomeration formation and suburbanization processes within the local area, the author seeks to assess their demographic, social and urban effects. Then, he endeavors to assess how the processes mentioned above affected the development of the local housing market. The research reveals a significant term increase in the turnover and price levels of land for single-family housing in Poznan suburbs. The crisis on the housing market resulted in a decrease of transactions entered by individual investors, yet many developers appeared on the market offering various attractive forms of housing successfully competing with flats and houses in the city. It is noticeable that suburban housing markets are still developing and that they have a significant influence on the situation on local housing markets in large housing agglomerations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Beim M. (2007), Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych, Wydawnictwo UAM, Poznań.
  2. Domański R. (2012), Ewolucyjna gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  3. Kaczmarek T. (red.) (2012), Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Centrum Badań Metropolitalnych, Poznań.
  4. Karłowicz R. (1978), Rozwój wielkich aglomeracji miejskich w Polsce, PWN, Warszawa - Łódź.
  5. Korenik S. (red.) (2010), Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  6. Korenik S., Słodczyk J. (2005), Metropolizacja w świetle procesów globalizacji i regionalizacji, w: Podstawy gospodarki przestrzennej, Korenik S., Słodczyk J. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  7. Mackiewicz B. (2007), Rynek nieruchomości niezabudowanych w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 1995-2000, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu