BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostromęcki Artur (University of Rzeszów), Zając Dariusz (University of Rzeszów), Mantaj Andrzej (University of Information Technology and Management in Rzeszów)
Tytuł
Determinants of Change in Production Factors as Indicators of Farm Structure Transformations in Highly Fragmented Agriculture
Determinanty zmian zasobów czynników produkcji jako wyznaczniki przekształceń struktur w rozdrobnionym rolnictwie
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2012, nr 7 (1), s. 107-119, tab., bibliogr. s. 119
Słowa kluczowe
Czynniki produkcji, Zmiany strukturalne, Polityka regionalna, Agrobiznes
Production factors, Structural changes, Regional policy, Agrobusiness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zależności między zmianami w zasobach czynników produkcji a jej wybranymi uwarunkowaniami. Ze względu na charakter danych analiza była prowadzona na podstawie statystyki testu Kruskala-Wallisa oraz testu x2. Ocena zależności pozwoliła na ustalenie najbardziej sterowalnych przez rolnika procesów zmian oraz ich bezpośrednich determinant. Wyniki badań powinny posłużyć do konstrukcji instrumentów regionalnej polityki gospodarczej wobec agrobiznesu. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the relationship between changes in production factors and selected production conditioning. Due to the type of data used, the analysis was based on a Kruskal-Wallis statistical test and the x2 test. This analysis determined the farmer's most manageable processes of change and their direct factors. The research findings should be used to develop effective instruments of regional policy towards agribusiness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel A.D. 2000. Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład. PWN, Warszawa, s. 731-735.
  2. Bański J. 2000. Rolnicze obszary rezerw produkcyjnych. Wieś i Rolnictwo, 2(107): 45.
  3. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D. 2008. Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 15-17.
  4. Jóżwiak J., Podgórski J. 1998. Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa, s. 358- 362.
  5. Lagnevik M., Kola J. 1998. Are Porter Diamonds forever?, In: Competitiveness in the Food Industry, Eds. W.B. Traill, E. Pitts. Blackie Academic & Professional, an imprint of Chapman & Hall, London, s. 286- 297.
  6. Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym. 2003. Ed. A. Czyżewski. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 30.
  7. Makro- i mikroekonomia dla inżynierów. 1995. Ed. S. Marciniak. PWN, Warszawa, s. 54.
  8. Musiał W. 2011. Teraźniejszość i przyszłość drobnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, s. 19, 20.
  9. Strojny J. 2010. Ocena konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolno-żywnościowej w oparciu o macierz atrakcyjności oraz pozycji rynkowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 3(52): 139-150.
  10. Zegar J.S. 2009. Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 9-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu