BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bursiak Leszek (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Tytuł
The Transfer of Knowledge for Business Survival
Trasfer wiedzy dla przetrwania w biznesie
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2010, vol.5, s. 195-204, rys.
Słowa kluczowe
Wiedza w organizacji, Przedsiębiorstwo, Innowacje
Knowledge in organization, Enterprises, Innovations
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Radykalnie zmieniające się otoczenie współczesnych przedsiębiorstw charakteryzuje się rozległością i kompleksowością zachodzących w nim zmian, pomiędzy którymi ponadto występują złożone powiązania. Nieustannie zmieniające się konfiguracje zmian w otoczeniu wywierają stałą presję na funkcjonujące w nim przedsiębiorstwa. Zmiana staje się obiektywnie istniejącym permanentnym zjawiskiem, tracącym swój okazjonalny charakter i przechodzącym w stały element rzeczywistości gospodarczej. Wskazane okoliczności wywołują zapotrzebowanie przedsiębiorstw na zmiany dostosowawcze. Przyspieszenie zmian otoczenia ma bezpośredni wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą, zmuszając przedsiębiorstwa do działania pod nieustanną presją narastających przekonfigurowań otoczenia i nasilającej się konkurencji. Efektem stałych obaw o przyszłość wobec trudnych do przewidzenia zmian jest zapotrzebowanie na wiedzę o przedmiotowych zjawiskach i jej efektywne wykorzystanie. Niniejszy artykuł koncentruje się na sposobie ujawnianie luk w tej wiedzy, jej pozyskiwaniu w wymaganym zakresie oraz transferze jako istotnych warunkach przetrwania przedsiębiorstw prowadzących działalność w turbulentnym otoczeniu.(abstrakt autora)

The paper deals with problems which modern companies (firms) meet when they are straggling to make their business a success in turbulent environment. Descriptions of the problems based on the review of adequate literature are followed by findings get through some research into troubles met by ANR Company. Operating on very difficult American real estate market, the researched firm (ANR Company) faces in practice nearly all discussed problems created by its tough business surroundings. The findings come from quantitative and qualitative analysis of organizational behavior of the researched firm.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. C.A. Carnall, Managing Change in Organizations, Prentice Hall, New York 1990
 2. A. Zelek, Zarządzanie w warunkach niepewności [The management conditioned of the uncertainty, Unpublished seminar papers], Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005
 3. L. Clarke, The Essence of Change, Prentice Hall. New York 1994
 4. J. Bray, K. Brooke, G. Litwin, Mobilizing the Organization, Bringing Strategy to Life, Prentice Hall, New York 1996
 5. T. Cannon, Basic Marketing, Principles and Practice, 3rd edition, Cassell, London 1992
 6. J.H. Want, Managing Radical Change, John Wiley & Sons, New York 1995
 7. R.C. Appleby, Modern Business Administration, 5th edition., Pitman, London 1992
 8. P.F. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych [Managing in the turbulent times], Nowoczesność - Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Czytelnik, Warszawa 1995
 9. M. Gareth, Images of organization, 2nd edition, Sage Publications, Thousand Oaks 1997
 10. D. Needle, Business in Context, An Introduction to Business and its Environment, 2nd edition, Chapman & Hall, London 1995
 11. M. Goodman, Creative management, Prentice Hall, London 1995
 12. R. Bennett, Small Business Survival, Pitman, London 1991
 13. D. Clutterbubuck, T. Mcburnie, The Marketing Edge, Penguin Books, London 1988
 14. G.A. Cole, Strategic Management, Theory and Practice, DP Publications, London 1994
 15. L.L. Mullins, Management and Organisational Behaviour, 2nd edition, Pitman, London 1991
 16. M. Romanowska, Zarządzanie strategiczne firmą, PWE, Warszawa 1995
 17. L. Bursiak, Rozkład stref sprawności i niesprawności organizacyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w odmiennych warunkach otoczenia [The distribution of efficiency and inefficiency zones of companies operating in different context], "Przegląd Organizacji" 12/1997, p. 29-32
 18. J. Champy, M. Hammer, Reengineering w przedsiębiorstwie. [Reengineering the company],Neumann Management Institute, Warszawa 1996
 19. L. Hall, D. Torrington, Personnel Management, A New Approach, 2nd edition, Prentice Hall, New York 1991
 20. D. Buchanan, A. Huczynski, Organizational Behaviour, An Introductory Text, Prentice Hall, New York 1991
 21. Cz.S. Nosal, Psychologiczne modele umysłu [Psychological models of mind], PWN, Warszawa 1990
 22. J. Dewey, Jak myślimy? [How we think?], PWN, Warszawa 1988
 23. M.J. Szaban, Zachowania organizacyjne, Aspekt międzynarodowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007
 24. A. Potocki, R. Winkler, A. Żbikowska, Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych [Techniques of communication in the business organisations], Difin, Warszawa 2003
 25. Harris Thomas E. 2002. Applied Organizational Communication, Principles and Pragmatics for Future Practice, 2nd edition, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey 2002
 26. M. Odeski, Verbal and Non-verbal Means of Communications in Multimedia Advertisement and their Influence on the Potential Laudience, in: Problemy lingwistyki i nauczania języków obcych [Problem sof linguistics and teachings of foreign languages], ed. K. Bogacki, H. Komorowska, H. Miatliuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003,p. 313f
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1898-0511
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu