BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bloch Maciej (Uniwersytet Warszawski, student), Gajderowicz Tomasz (Uniwersytet Warszawski, student), Wilamowski Maciej (Uniwersytet Warszawski, student), Węglińska Martyna (Uniwersytet Warszawski, student)
Tytuł
Rankingi konkurencyjności krajów - próba oceny
The rankings of country competitiveness - attempt at assessment
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2009, nr 23, s. 98-107., bibliogr. s. 107.
Słowa kluczowe
Ranking, Konkurencyjność gospodarki, Badania porównawcze
Ranking, Economy competitiveness, Comparative examination
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawione są szczegółowo rankingi WEF i IMD. W pierwszej części przedstawiono ogólny zarys i rodowód wspomnianych rankingów. Zwrócono uwagę na cele i motywy tworzenia podobnych zestawień. W dalszej części znalazła się krytyczna analiza metodologii obu raportów oraz krótki opis zmian jakie w zachodziły od początków ich tworzenia. W ostatniej części dyskutujemy uzyskane wyniki, zastosowania rankingów i to, w jaki sposób można wygenerowane dane wykorzystać. Przedstawiono także rekomendacje autorów, skierowane do potencjalnie zainteresowanych badaniem zagadnienia konkurencyjności krajów z użyciem istniejących rankingów. (fragment tekstu)

The article investigates the research of two most popular rankings of country competitiveness: The Global Competitiveness Report (published by The World Economic Forum) and The World Competitiveness Yearbook (published by The International Institute for Management Development). The difference in constructing the research was shown and the consequences of conclusions. The recommendations were introduced how to interpret rankings objectively. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aiginger K., 1998, A framework for evaluating the dynamic competitiveness of countries, "Structural Change and Economic Dynamics", nr 9 (2), June.
  2. Dong-Sung Ch., Hwy-Chang M., Min-Young K., 2008, Characterizing international competitiveness in international business research: A MASI approach to national competitiveness, "Research in International Business and Finance", nr 22 (2), June.
  3. Fagerberg J., 1994, Technology and international differences in growth rates, "Journal of Economic Literature", nr 32(3).
  4. Fagerberg J., Srholec M., Knell M., 2007, The Competitiveness of Nations: Why Some Countries Prosper While Others Fall Behind, "World Development", nr 35 (10).
  5. Maślak E., 2000, Innowacyjność gospodarki jako czynnik warunkujący międzynarodową przewagę konkurencyjną w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, w: Schroeder J. (red. nauk.), Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, materiały konferencyjne, 26-27 września 2000 roku, wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań; http://www.imd.ch z 2003-06-04.
  6. OECD, 1992, Technology and the economy: The key relationships, Paris.
  7. Oral M., Habchoub H, 1997, An estimation model for replicating the rankings of the world competitiveness report, "International Journal of Forecasting", nr 13.
  8. Önsel Sule, Ülengin Füsun, Ulusoy Gündüz, Aktas Emel, Kabak Özgür et. al., 2008, A new perspective on the competitiveness of nations, "Socio-Economic Planning Sciences", tom: 42, wyd. 4, 12.
  9. Pangsy-Kania S., 2003, Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat międzynarodowych rankingów, VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, Poznań.
  10. Zielińska-Głębocka A., 2000, Podstawowe koncepcje i determinanty konkurencyjności, w: Zielińska-Głębocka A. (red.), Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka , Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu