BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniar Wiesława (University of Rzeszów, Poland)
Tytuł
Services in Agrotourism as a Chance to Activate Rural Areas in the Podkarpackie Province
Usługi agroturystyczne jako szansa aktywizacji obszarów wiejskich województwa podkarpackiego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2010, vol.5, s. 207-218, tabl.
Słowa kluczowe
Usługi, Agroturystyka, Aktywizacja obszarów wiejskich
Services, Agrotourism, Activation of rural areas
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z rozwojem usług agroturystycznych w kontekście aktywizacji obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. Stwierdzono, że agroturystyka jest ważnym elementem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, przyczynia się bowiem do powstania nowych miejsc pracy oraz poprawy dochodów ludności rolniczej i niezwiązanej z rolnictwem (np. handel, gastronomia, rzemiosło). Na tle rozważań teoretycznych zaprezentowano ofertę usługową gospodarstw agroturystycznych działających w województwie podkarpackim i zwrócono uwagę na konieczność dalszego uatrakcyjniania usług podstawowych oraz tworzenie pakietów ofertowych zawierających zróżnicowane propozycje spędzania wolnego czasu. Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych wynika, że rolnicy rzadko ukierunkowują ofertę agroturystyczną na konkretną grupę klientów. Mimo to coraz więcej rolników-kwaterodawców dostrzega potrzebę nawiązywania trwałych relacji z przyjeżdżającymi gośćmi, które zaowocują kształtowaniem w przyszłości ich lojalnych postaw, a w konsekwencji przyczynią się do ożywienia społeczno-gospodarczego gminy(abstrakt autora)

The region's attractive natural and scenic qualities and rich cultural heritage have made tourism a priority in the Development Strategy of the Podkarpackie Province. It is connected with an opportunity for socio-economic stimulation and reduction of unemployment both by creating essential work places and seeking additional sources of income.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997
  2. M. Sznajder, L. Przezbiórska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006
  3. E. Wyćwicz, Turystyka na terenach wiejskich i agroturystyka, in: Turystyka w gminie i w powiecie, ed. A. Gordon. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003
  4. M. Drzewiecki, Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz 2002
  5. M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Agroturystyka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997
  6. J. Majewski, Turystyka i ożywienie gospodarcze wsi, in: Turystyka wiejska i rozwój lokalny, ed. J. Majewski, B. Lane, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa 2002, p. 61
  7. V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996
  8. A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1898-0511
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu