BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Sylwia (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego)
Tytuł
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wybrane problemy
The Innovativeness of Small and Medium-Sized Companies - Chosen Problems
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 242-248, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność
Small business, Innovative character
Uwagi
summ.
Abstrakt
W sektorze MŚP mniej przedsiębiorstw wprowadza innowacje w porównaniu z dużymi firmami. Wynika to z faktu zakresu działania tych firm, które częściej skupiają się na jednym rodzaju produktu czy usługi. W związku z tym prawdopodobieństwo wprowadzania zmian w MŚP jest mniejsze niż w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej ofercie i rozbudowanych procesach, co ma miejsce w przypadku większości dużych firm. Małe i średnie firmy rzadziej prowadzą prace badawczo-rozwojowe, ze względu na ich duże ryzyko ich niepowodzenia oraz długotrwałość. Wydaje się, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa nie będą mogły skutecznie konkurować w dłuższym okresie bez odpowiedniej pomocy zarówno ze strony rządu, jak i odpowiednich organizacji wspierających. Szczególnie w kwestii likwidacji barier finansowych i prawno-politycznych oraz stwarzania odpowiedniej infrastruktury dla rozwoju omawianych firm jest jeszcze wiele do zrobienia. Osiągnięcie wysokiego poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw wymaga bowiem poprawy dostępności do kapitału na innowacje.(fragment tekstu)

The situation of Polish small and medium-sized enterprises in the context of innovation has been presented in the paper. After defining the article's keywords, the role of the small and mediumsized enterprises focused on the problem of innovation has been presented. Following, the main barriers to growth (that the small and medium-sized enterprises have to copy to) have been discussed. Finally, the potential solutions to the existing problems have been pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104 i dalsze.
  2. P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 39.
  3. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa - Łódź 2001, s. 17-18.
  4. J. Kot, Konkurencyjność i innowacyjność w rozwoju regionalnym, [w:] Analiza strukturalna gospodarki regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu, J. Kot (red.), Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 11.
  5. J. Bogdanienko, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 59.
  6. A. Sosnowska, Systemy zarządzania firmą innowacyjną, [w:] A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000, s. 11-12.
  7. B. Barczak, J. Walas-Trębacz, System informacyjny w procesie innowacyjnym firmy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 17.
  8. A. Sosnowska, Systemy zarządzania firmą innowacyjną, [w:] A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000, s.16-22.
  9. A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006, s. 43.
  10. B. Barczak, J. Walas-Trębacz, System informacyjny w procesie innowacyjnym firmy, Wyd, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu